Topic Talk About Your Body: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Talk About Your Body - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Body - IELTS Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Body được dùng trong bài.

Pay attention to something
/peɪ əˈtɛnʃən tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chú ý tới điều gì đó
vocab
Head out for work
/hɛd aʊt fɔr wɜrk/
(verb). Bắt đầu đi làm
vocab
To be the apple of one's eyes
/tu bi ði ˈæpəl ʌv wʌnz aɪz/
(verb). Được người khác yêu mến
vocab
To be one's true self
/tu bi wʌnz tru sɛlf/
(verb). Là con người thật của mình
vocab
To be a matter of each individual's perspective
/tu bi ə ˈmætər ʌv ən ˌɪndəˈvɪʤəwəlz pərˈspɛktɪv/
(verb). Thuộc về vấn đề quan điểm cá nhân
vocab
To be ingrained in one's head
/tu bi ɪnˈgreɪnd ɪn wʌnz hɛd/
(verb). Ăn sâu vào trí nhớ của một người
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Speaking Part 1 Sample topic Body nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/3

I love her really much. She's the _____ of my eyes.

pear

0% chọn

apple

0% chọn

orange

0% chọn

You didn't understand the lessons because you didn't ____ attention to what the teacher said.

If a memory is ingrained in one's head, it means _____

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đi làm

02.

là con người thật của mình

03.

vấn đề của quan điểm cá nhân

04.

chỉnh tề

05.

một người gọn gàng

06.

khuôn mẫu

07.

các thế hệ trước

08.

ăn mặc theo kiểu truyền thống

Để luyện tập thêm, các bạn truy cập vào trang Bài mẫu

và Tổng hợp bài thi nói của DOL nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Body, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background