Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/08/2023 dạng Line Graph: The graph below shows the unemployment levels in Ireland and the number of people leaving the country between 1988 and 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/08/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu của tỉ lệ thất nghiệp.

 • Body 2: Mô tả & so sánh số liệu của số người rời khỏi Ireland.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • unemployment rate: peak - initial decade
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • number of emigrants: peak - 1989
Idea 2
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both - comparable patterns (decrease ➡ increase)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Unemployment rate
Idea 1
1988
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • highest point -14%
Idea 2
1989 ➡ 1999
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • fluctuation - 8% ➡ 13%
Idea 3
2000 ➡ 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • stable - around 3% ➡ upsurge - 9$
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Number of emigrants
Idea 1
1988 ➡ 1989
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increase to peak - 40,000 ➡ 80,000 people
Idea 2
1990 ➡ 2005
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • plummet - 30,000 people
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • descending trend - 25,000 people
Idea 3
2006 ➡ 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • resurgence - 50,000 people

📝 Bài mẫu

The provided chart illustrates changes in the unemployment rate of Ireland as well as the

emigration
statistics of this country over a span of 20 years, commencing from 1988.

Overall, the unemployment rate experienced their peak values within the initial decade of the

analyzed
period while the number of
emigrants
was the highest in 1989. Also evident is that both exhibited comparable patterns, characterized by periods of decline and subsequent
recovery
.

In terms of the unemployment rate, the highest point was recorded in 1988, with approximately 14% of the population being

unemployed
. Subsequently, this rate displayed substantial fluctuations, ranging between 8% and 13% from 1989 to 1999. Following this, the percentage of
jobless individuals
remained relatively stable at around 3% over the next 8 years, before experiencing an
upsurge
to 9% towards the end of the observed period.

Regarding the number of emigrants, there was a twofold increase from 40,000 to a peak of 80,000 individuals

departing
the country between 1988 and 1989. In the subsequent year, this number plummeted to slightly over 30,000 people and then followed a descending trend to a low of 25,000 emigrants in 2005. However, the end of the period saw a significant
resurgence
of emigration, with approximately 50,000 individuals opting to leave their
homeland
.

(210 words)

📚 Vocabulary

emigration
/ˌɛmɪˈɡreɪʃən/
(noun). di cư
vocab
analyze
/ˈænəˌlaɪz/
(adj). phân tích
vocab
emigrant
/ˈɛmɪɡrənt/
(noun). người di cư
vocab
recovery
/rɪˈkʌvəri/
(noun). sự hồi phục
vocab
unemploy
/ˌʌnɪmˈplɔɪ/
(adj). thất nghiệp
vocab
jobless individual
/ˈdʒɒbləs ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
(noun). cá nhân thất nghiệp
vocab
upsurge
/ˈʌpsɜrdʒ/
(noun). sự tăng bất ngờ
vocab
depart
/dɪˈpɑrt/
(verb). rời khỏi (để đi nơi khác)
vocab
resurgence
/rɪˈsɜrdʒəns/
(noun). sự tăng trường trở lại
vocab
homeland
/ˈhoʊmlænd/
(noun). quê hương
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Chính phủ đã thực hiện các chính sách để điều chỉnh di cư.

=> The government implemented policies to regulate

.

 

2 Dữ liệu được cẩn thận phân tích để xác định xu hướng.

=> The data was carefully

to identify trends.

 

3 Đất nước này chào đón một nhóm người di cư đa dạng.

=> The country welcomed a diverse group of

.

 

4 Nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau thời kỳ suy thoái.

=> The economy showed signs of

after the recession.

 

5 Chính phủ cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân thất nghiệp.

=> The government provided support for

individuals.

💡 Gợi ý

emigration

recovery

analyzed

unemployed

emigrants

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

cá nhân thất nghiệp

02.

sự tăng bất ngờ

03.

rời khỏi (để đi nơi khác)

04.

sự tái tăng trưởng

05.

quê hương

Cùng luyện tập thêm từ vựng trọng tâm của bài mẫu Writing task 2 ngày 19/08/2023 nhé!

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing task 1 tháng 8/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011." vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nha!

1. Cách giới thiệu đoạn

check In terms of + N, S V.

Ví dụ: In terms of the unemployment rate, the highest point was recorded in 1988 ...

checkRegarding + N, S V.

Ví dụ: Regarding the number of emigrants, there was a twofold increase from 40,000 to a peak of 80,000 individuals ...

2. Cách mô tả một trend tăng / giảm

check there + be + an increase

Ví dụ: there was a twofold increase from 40,000 to a peak of 80,000 individuals departing the country between 1988 and 1989.

check plummet to

Ví dụ: this number plummeted to slightly over 30,000 people.

check followed a descending / ascending trend

Ví dụ: The number followed a descending trend to a low of 25,000 emigrants in 2005.

check see a significant resurgence

Ví dụ: the end of the period saw a significant resurgence of emigration.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background