Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2023 dạng Line Graph: The three charts show the value in Australian dollars of Australian trade with three different countries from 2004 to 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Xu hướng: tổng thu nhập tăng trong 3 bảng.

 • So sánh: trong nhập khẩu, China tăng mạnh nhất. Trong xuất khẩu, China cũng tăng mạnh nhất.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu nhập khẩu.

 • Body 2: Mô tả & so sánh số liệu xuất khẩu.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Notable increases in revenue - all countries
Idea 2
Comparison
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Import & Export: China - highest growth
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Import
Idea 1
2004
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 3 countries: similar values - 20b dollars
Idea 2
5 years later
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China: surge - 30b dollars - highest
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan & the US: modest growth - around 22b dollars (2008) => 20b dollars (2009)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Export
Idea 1
2004
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: 20b dollars - highest
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China & the US: 10b dollars (half that of Japan)
Idea 2
5 years later
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China & Japan: similar changes (2005 - 2008) - 30 and 40b dollars. In 2009, China rose - 35b dollars while Japan fell - 30b dollars.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US: a slight growth - 12b dollars => a slight decline - 10b dollars - lowest point

📝 Bài mẫu

The provided charts compare three countries namely China, Japan, and the United States in terms of their imports from and exports to Australia between 2004 and 2009.

Overall, there were notable increases in

revenue
from Australian exports to all surveyed countries, with China experiencing the most
pronounced
surge. In terms of imports, the most dramatic growth was also demonstrated in the trade with China, while Japan and the US registered only
minimal changes
. Furthermore, it is
evident
that the highest value of imports originated from China, whereas the trade with Japan reflected the highest export figures.

Regarding importation, in 2004, the total value of this sector was relatively similar across all three countries, at around 20 billion dollars each. However, over a 5-year period, import values from China surged to nearly 30 billion dollars, establishing the highest point. Meanwhile, imports from the other countries experienced a

modest
growth, with values reaching around 22 billion dollars in 2008, and subsequently
reverted
to the initial 20 billion dollars at the start of the period.

Concerning exports, the value that Australia

reaped
from Japan was approximately 20 billion, nearly twice as high as the figures for China and US, at around 10 billion each. From 2005 to 2008, the export values to China and Japan experienced similar changes, with figures all skyrocketing to nearly 30 and 40 billion, respectively, but at the end of the period, while China continued its rising trend and reached its highest point at roughly 35 billion, Japan plummeted to just 30 billion. The US, on the other hand, recorded a slight growth to nearly 12 billion before undergoing a slight decline to 10 billion, resulting in the lowest import value among the three countries
examined
.

(288 words)

📚 Vocabulary

revenue
/ˈrevəˌnjuː/
(noun). doanh thu
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ rệt, đáng kể
vocab
minimal change
/ˈmɪnɪməl ˈʧeɪndʒ/
(noun). thay đổi tối thiểu
vocab
evident
/ˈɛvɪdənt/
(adj). hiển nhiên
vocab
modest
/ˈmɒdɪst/
(adj). khiêm tốn
vocab
revert
/rɪˈvɜːt/
(verb). trở lại
vocab
reaped
/riːpt/
(verb). gặt hái
vocab
examine
/ɪɡˈzæmɪn/
(verb). kiểm tra
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Doanh thu của công ty tăng đáng kể sau khi ra mắt sản phẩm mới.

=> The company's

increased significantly after launching the new product.

 

2 Có một sự thay đổi đáng kể trong thời tiết, với nhiệt độ giảm đáng kể.

=>There was a

change in the weather, with temperatures dropping dramatically.

 

3 Bản cập nhật phần mềm chỉ mang lại những thay đổi tối thiểu cho giao diện người dùng.

=> The software update only brought

to the user interface.

 

4 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang trở nên rõ ràng hơn khi nhiệt độ tiếp tục tăng.

=> The effects of climate change are becoming more

as temperatures continue to rise.

💡 Gợi ý

revenue

pronounced

evident

minimal changes

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

khiêm tốn

02.

trở lại

03.

gặt hái

04.

kiểm tra

Từ vựng thường dùng trong bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 10/08/2023 band 8.0!

Tổng hợp đề thi viết task 1 tháng 08/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the water levels of 6 cities in Australia in October 2009 and 2010." vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

Ngôn ngữ mô tả Trend

1. to surge

Ví dụ: import values from China surged to nearly 30 billion dollars.

2. to experience a (modest) growth

Ví dụ: imports from the other countries experienced a modest growth.

3. to contrinue its rising trend

Ví dụ: China continued its rising trend and reached its highest point at roughly 35 billion

4. to plummet

Ví dụ: Japan plummeted to just 30 billion.

5. to record a slight growth

Ví dụ: The US, on the other hand, recorded a slight growth to nearly 12 billion

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background