Process of producing smoked fish - Đề thi ngày 12/08/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2023 dạng Table: The table describes the changes of people in millions who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Xu hướng: Tất cả các nước đề có số du khách tăng và tăng mạnh nhất ở Asia Pacific và Europe.

 • So sánh: Europe có lượng du khách cao nhất.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu trong năm 1990.

 • Body 2: Mô tả & so sánh số liệu thay đổi trong những năm sau đó.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All: Increase
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most growth: Asia Pacific + Europe
Idea 2
Compare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: highest number of visitors
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1990
Idea 1
Total number of visitors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 464.8 million
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1/2 of total = Europe
Idea 2
America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2nd place - 93M
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 26M more than Asia and the Pacific
Idea 3
Africa & the Middle East
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 15M and 9.6M
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
1990 ➡ 2005
Idea 1
Total number of visitors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2005 - increase to 704.3M
Idea 2
Europe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increase to 400M - still rank 1st
Idea 3
Asia Pacific
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • double to 135.8M
Idea 4
Africa and the Middle East
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increase to 28.7M and 27M respectively in 2005
Idea 5
America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2000 - increase to 118.2M
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2005 - decrease by 5M

📝 Bài mẫu

The table shows the changes in the number of people who went for international travel in five different areas from 1990 to 2005.

Overall, an upward trend was recorded in the number of

travellers
to all regions, with Europe as well as Asia and the pacific witnessing the largest growth. Among these areas, Europe remained the most popular destination for
foreign visitors
.

In 1990, the total number of visitors amounted to 464.8 million, half of whom chose to

explore
European countries. The Americas secured the second position with 93M visitors, surpassing the number for Asia and the Pacific by 26M. Far below were Africa and the Middle East, with respective figures being 15M and 9.6M foreign travellers.

Thereafter, the total count of

international voyagers
increased to 704.3M in 2005, representing a rise of roughly 240M. Of particular significance was the surge in European visitations, soaring to a high of 400M visitors, still ranking first. Following a similar trend, the figure for Asia and the pacific doubled, ending the period with 135.8M. The trends for Africa and the Middle East
mirrored
the upward shift,
albeit
with modest increases, finishing at 28.7M and 27M respectively in 2005. Finally, an increase to 118.2M
overseas
visitors was recorded in America in 2000, followed by a slight decrease of 5M over the next five years.

(220 words)

📚 Vocabulary

traveller
/ˈtrævələr/
(noun). du khách
vocab
explore
/ɪkˈsplɔːr/
(verb). khám phá
vocab
destination
/ˌdɛstɪˈneɪʃən/
(noun). điểm đến
vocab
foreign visitor / international voyager
/ˈfɔːrən ˈvɪzɪtər / ˌɪntəˈnæʃənl ˈvɔɪədʒər/
(noun). du khách nước ngoài
vocab
mirror
/ˈmɪrər/
(verb). phản ánh / có nhiều nét tương đồng với
vocab
albeit
/ɔːlˈbiːɪt/
(conjunction). mặc dù
vocab
overseas
/ˌoʊvərˈsiːz/
(adj). Hải ngoại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

du khách

02.

khám phá

03.

điểm đến

Exercise 2:

1 Bảo tàng thu hút một số lượng lớn du khách nước ngoài quan tâm đến văn hóa địa phương.

=> The museum attracts a large number of

who are interested in the local culture.

 

2 Sự gia tăng doanh số đã phản ánh những nỗ lực của công ty để cải thiện các chiến lược tiếp thị của mình.

=> The increase in sales

the company's efforts to improve its marketing strategies.

 

3 Anh ấy là một sinh viên xuất sắc, mặc dù hơi ngại ngùng trong các tình huống xã hội.

=> He was an excellent student,

a bit shy in social situations.

 

4 Công ty đã mở rộng kinh doanh và hiện có một số chi nhánh ở nước ngoài.

=> The company expanded its business and now has several

branches.

💡 Gợi ý

mirrored

foreign visitors

overseas

albeit

Bổ sung từ vựng và cấu trúc hay của bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2023 dạng Bar chart nhé.

Đề thi viết task 1 hay nhất tháng 08/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table describes the changes of people in millions who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005." vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

Cách dùng Mệnh đề quan hệ để so sánh, báo cáo data

check S V, half of whom / which + V (một nửa số lượng đó ...)

Ví dụ: In 1990, the total number of visitors amounted to 464.8 million, half of whom chose to explore European countries.

check S V, surpassing the number for / of N by ... (vượt qua số lượng của ... một lượng bao nhiêu)

Ví dụ: The Americas secured the second position with 93M visitors, surpassing the number for Asia and the Pacific by 26M.

check still ranking first (xếp hạng nhất)

Ví dụ: Of particular significance was the surge in European visitations, soaring to a high of 400M visitors, still ranking first.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background