Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/01/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 14/01/2023: The percentage of workers in five European countries taking fixed stays or more sickness absences per year from 1991 to 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/01/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Đặc điểm nổi bật nhất (comparison): phần trăm số người đi làm nghỉ phép ở Hà lan là cao nhất

 • Xu hướng chung (trend): France giảm trong khi Sweden tăng; UK và Germany có xu hướng không đổi

Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu của France và Dutch.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia có phần trăm cao nhất năm 1991 (Dutch và France)

Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu của 3 quốc gia còn lại.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia có số liệu tương tự nhau (The UK and Germany)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Dutch was the highest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
France declined while Sweden increased
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The trend in the UK and Germany were quite similar
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The proportion of sick days taken by Dutch and France
Idea 1
The Dutch had the highest rate ranging from 6% to 8%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Frence: declined (3% in 1999)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The proportion of sick days taken by Sweden, UK, and Germany
Idea 1
Sweden rose by 1.75 percentage points between 1999 and 2001
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The United Kingdom and Germany: no change (3.75 and 1.5 percent, respectively)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The line graph shows the proportion of employees in five European nations who took a day or more off

due to
illness between 1991 and 2001.

Overall, despite

significant changes
, the proportion of sick days taken by Dutch workers remains higher than in any other country. On the other hand, France showed
a declining tendency
, while Sweden showed an increasing trend. The trends in the UK and Germany were quite similar, with the UK's numbers being slightly higher.

From 1992 and 2001, the Dutch had the highest rate of employees out sick, ranging from just under 6% to just over 8%. The French economy also

steadily declined
throughout this time,
dropping to a low
of 3% in 1999 and staying at that level until
the conclusion of the decade
.

In comparison, the percentage of Swedish employees off sick rose by 1.75 percentage points between 1999 and 2001,

hitting a high
of 4.75 percent that year. The United Kingdom and Germany, the only nations to see
no change
, had their rates
steady
at around 3.75 and 1.5 percent,
respectively
.

(178 words)

📚 Vocabulary

due to
/djuː tuː/
(verb). bởi vì
vocab
significant change
/sɪɡˈnɪfɪkənt ʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi đáng kể
vocab
a declining tendency
/ə dɪˈklaɪnɪŋ ˈtɛndənsi/
(noun). xu hướng giảm
vocab
steadily decline
/ˈstɛdɪli dɪˈklaɪn/
(verb). giảm dần
vocab
drop to a low
/drɒp tuː ə ləʊ/
(verb). giảm xuống mức thấp
vocab
the conclusion of the decade
/ðə kənˈkluːʒən ɒv ðə ˈdɛkeɪd/
(noun). giai đoạn cuối của thập kỷ
vocab
hit a high
/hɪt ə haɪ/
(verb). đạt mức cao
vocab
no change
/nəʊ ʧeɪnʤ/
(verb). không có thay đổi
vocab
steady
/ˈstɛdi/
(verb). ổn định
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Trận đấu bị hoãn bởi vì thời tiết xấu.

--> The game was postponed

bad weather.

 

2 Công ty đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong ban lãnh đạo.

--> The company underwent a

in management.

 

3 Doanh số bán sản phẩm có xu hướng giảm trong năm qua.

--> The sales of the product showed

over the last year.

 

4 Dân số của thị trấn đã giảm dần trong thập kỷ qua.

--> The population of the town has

over the past decade.

 

5 Nhiệt độ giảm xuống mức thấp -10 độ C vào đêm qua.

--> The temperature

of -10 degrees Celsius last night.

💡 Gợi ý

a declining tendency

due to

dropped to a low

significant change

steadily declined

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

giai đoạn cuối của thập kỷ

02.

đạt mức cao

03.

không có thay đổi

04.

ổn định

05.

tương ứng

Củng cố từ vựng và ngữ pháp trong

ngay nhé!

Ôn tập thêm nhiều đề bài viết Task 1 tháng 01/2023 nhé!

💡 Lời kết

Sau sample The graph line below shows the percentage of workers in five European countries taking fixed stays or more sickness absences per year from 1991 to 2001, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản (contrast):

- Despite N, SV

Ví dụ: Despite significant changes, the proportion of sick days taken by Dutch workers remains higher than in any other country.

- SV, while SV

Ví dụ: France showed a declining tendency, while Sweden showed an increasing trend.

2. Phân biệt giới từ 'by' và 'to' khi đưa số liệu:

- Giới từ “to” diễn tả sự tăng/giảm đến một mức nào đó ở một thời điểm cụ thể

Ví dụ: The number of foreign visitors increased to 10,000 after 2 years. (số lượng khách du lịch là 10,000 sau 2 năm)

- Giới từ “by” diễn tả sự tăng/ giảm bao nhiêu (lấy số lớn trừ số bé)

Ví dụ: The number of students increased by 2000 after 2 years (Số lượng học sinh tăng thêm 2000 sau 2 năm).

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background