Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023: The percentage of the working day adults spend doing different activities in a country in 1958 and 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Đặc điểm nổi bật nhất (comparison): thời gian dành cho việc ngủ và làm việc là cao nhất.

 • Xu hướng chung (trend): tất cả đều tăng ngoại trừ thời gian ngủ.

Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu của pie chart 1

Cách group data: nhóm 2 số lớn nhất (working + sleeping) >>> So sánh 2 nhóm có số lớn kế tiếp (going out + relaxing at home) >>> nhóm còn lại (nhỏ nhất).

Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu của pie chart 2.

Cách group data: nhóm 3 số lớn nhất (working and relaxing at home tăng >< sleeping giảm) >>> 2 số bằng nhau (other activities = travel to work) >>> phần trăm thấp nhất (going out).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Time spent working and sleeping was the highest (1958)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Every other activity increased; going out and sleeping declined.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The percentage of time spent on activties on pie chart 1
Idea 1
Working and sleeping: highest (33% and 32%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Going out (19%) >< relaxing at home (11% less)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Playing sports (6%) + traveling to work (2%) = relaxing at home (8%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The percentage of time spent on activties on pie chart 1
Idea 1
Working increased (40%) + relaxing at home (5% larger) >< sleeping decrease (by 7%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other activities = travel to work (at 8%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Going out: declined to 6%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts

illustrate
the percentage of time adults waste during their working day on various tasks in a particular nation between 1958 and 2008.

Overall, the percentage of time spent working and sleeping was the highest in 1958.

Additionally
, while the time spent on every other activity increased, the percentage spent going out and sleeping
declined
.

According to the first chart, the percentage of time spent on working and sleeping was similarly the highest, at 33% and 32%,

respectively
. Going out
accounted for
19%, while relaxing at home was 11% less. Furthermore, the total percentage of time spent on other activities, such as playing sports (6%) and traveling to work (2%), was
equal to
the percentage of time spent relaxing at home (8%).

In the second chart, the working percentage increased

significantly
to 40%. Meanwhile, the percentage of time spent sleeping decreased by 7%. Moreover, the percentage spent relaxing at home was 5% larger in 2008. The percentage of time spent on other activities was
identical
to time spent on travel to work, at 8%. Finally, the time spent going out declined to 6% in 2008.

(187 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
additionally
/əˈdɪʃənli/
(adv). ngoài ra
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). giảm
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
equal to
/ˈiːkwəl tuː/
(verb). tương đương với
vocab
significantly
/sɪɡˈnɪfɪkəntli/
(adv). đáng kể
vocab
identical
/aɪˈdɛntɪkəl/
(adj). giống hệt nhau
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bạn có thể minh họa quan điểm của mình qua một biểu đồ không?

--> Can you

your point with a graph or chart?

 

2 Tôi sẽ có salad cho bữa trưa, ngoài ra tôi có một chai nước.

--> I'll have a salad for lunch, and

, I'll have a glass of water.

 

3 Doanh thu của sữa nguyên kem đã giảm 4%

--> Sales of whole milk

by 4 percent.

 

4 Người chiến thắng huy chương vàng, bạc và đồng tương ứng là John, Sarah và James.

-->The winners of the gold, silver, and bronze medals were John, Sarah, and James,

.

💡 Gợi ý

additionally

respectively

declined

illustrate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

chiếm

02.

tương đương với

03.

đáng kể

04.

giống hệt nhau

Ôn luyện thêm từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 28/01/2023 ngay nhé!

Tổng hợp đề Writing Task 1 IELTS tháng 01/2023 hay nhất.

💡 Lời kết

Sau sample The percentage of the working day adults spend doing difference activities in a country in 1958 and 2008 vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. S1V1, while S2V2: So sánh 2 thông tin tương phản (contrast)

Ví dụ: Going out accounted for 19%, while relaxing at home was 11% less.

2. Linking words:

- Cách thêm một idea mới: additionally, furthermore, morever

- Cách thêm một idea trái ngược: meanwhile

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background