Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023: The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Đặc điểm nổi bật (comparison): the coasts cao nhất; the mountains thấp nhất

 • Xu hướng chung (trend): tất cả đều tăng

Body 1: DOL mô tả số liệu khách du lịch đến the coasts và the mountains.

Body 2: DOL mô tả số liệu khách du lịch đến the lakes.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The coasts: the most; mountainous places: the fewest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
All three locations: rose throughout this time frame.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The number of tourists who visited the shore and the moutains
Idea 1
The shore
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1987: 40,000 visitors
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1992: plummeted to roughly 35,000
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2007: peaking at over 75,000
Idea 2
The mountains:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1987 - 1997: ranged from 20,000 to 30,000
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2007: 35,000
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The number of tourists who visited the lakes
Idea 1
The first fifteen years: increased; reaching 75,000 in 2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The following years: dropped dramatically; reaching 50,000 in 2007
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The chart

illustrates
a comparison of the three kinds of foreign tourist visits to a certain European nation during a twenty-year period, beginning in 1987 and ending in 2007.

Overall, the majority of survey years showed that most foreign visitors

flocked
to coastal locations, while mountainous places received the fewest. Furthermore, the number of visitors visiting all three locations rose
throughout this time frame
.

Over 40,000 tourists from outside of this European nation visited its shore in 1987. Its number

plummeted
to roughly 35,000 in 1992 but has
steadily increased
since then,
peaking at
over 75,000 in 2007. Meanwhile, the annual number of international visitors to the mountains ranged from 20,000 to 30,000 in
the first half of the decade
and then
jumped
to 35,000 in 2007.

For the first fifteen years, the number of international visitors to this country's lakes steadily increased,

reaching
a high of 75,000 in 2002. In the following years, however, this number
dropped dramatically
, reaching 50,000 in 2007.

(164 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). Minh họa
vocab
flock
/flɒk/
(verb). đổ xô
vocab
throughout this time frame
/θruːˈaʊt ðɪs taɪm freɪm/
(adv). trong suốt khung thời gian này
vocab
plummet
/ˈplʌmɪt/
(verb). lao dốc
vocab
steadily increase
/ˈstɛdɪli ˈɪnkriːs/
(verb). tăng đều đặn
vocab
peak at
/piːk æt/
(verb). đạt đỉnh tại
vocab
the first half of the decade
/ðə fɜːst hɑːf ɒv ðə ˈdɛkeɪd/
(noun). nửa đầu thập kỷ
vocab
jump
/ʤʌmp/
(verb). tăng
vocab
reach
/riːʧ/
(verb). chạm đến
vocab
drop dramatically
/drɒp drəˈmætɪkᵊli/
(verb). giảm đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Họa sĩ sẽ minh họa câu chuyện bằng những bức tranh

--> The artist will

the story with beautiful paintings.

 

2 Hàng ngàn người đổ xô đến bãi biển vào cuối tuần này.

--> Thousands of people

to the beach this weekend.

 

3 Lợi nhuận của công ty vẫn ổn định trong suốt khung thời gian này.

--> The company's profits remained consistent

.

 

4 Thị trường chứng khoán lao dốc sau khi tin tức về suy thoái nổ ra.

--> The stock market

after the news of the recession broke out.

 

5 Lượng khách du lịch đến thăm thành phố tăng đều qua các năm.

--> The number of tourists visiting the city

over the years.

💡 Gợi ý

throughout this time frame

illustrate

steadily increased

flocked

plummeted

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

đạt đỉnh tại

02.

nửa đầu thập kỉ

03.

tăng

04.

chạm đến

05.

giảm đáng kể

Tổng hợp từ vựng hay trong bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 05/01/2023 bạn không thể bỏ lỡ!

Cùng nhau ôn luyện thêm bài viết Task 1 tháng 01/2023 nhé!

💡 Lời kết

Sau sample The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

Cách viết Overall cho dạng bài có thời gian (trend) bao gồm 2 câu:

1. Một câu nêu đặc điểm nổi bật nhất

Ví dụ: The majority of survey years showed that most foreign visitors flocked to coastal locations, while mountainous places received the fewest.

2. Một câu nêu xu hướng chung

Ví dụ: The number of visitors visiting all three locations rose throughout this time frame.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background