Information about car ownership in Britain from 1971 to 2007

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 14/08/2018: The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/08/2018 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 1971

 • Body 3: Mô tả số liệu trong các khoảng thời gian còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The percentage of one-car owners remained almost the same
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There were more and more people owning 2 cars and 3+ cars => reducing the proportion of households having no car
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1971
Idea 1
half of the British households had no car to use = 5 times more than the percentage of people who owned two cars
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
there was almost no family in this country possessing three or more cars in the same year
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Throughout the period
Idea 1
the proportion of two-car-owners and 3-plus-car-owners experienced an increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the figure for British households possessing one car stayed unchanged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
a significant drop of 25% in the percentage of families owning no car was recorded
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given graph illustrates data on the proportion of British households owning cars from 1971 to 2007.

Overall, it can be seen that the percentage of

one-car owners
remained almost the same
throughout the period. In addition, there were more and more people owning 2 cars and 3+ cars, thereby reducing the proportion of households having no car in the same time frame.

In 1971, roughly half of

British households
had no car to use, which was nearly 5 times more than the percentage of people who owned two cars.
Noticeably
, there was almost no family in this country possessing three or more cars in the same year.

Throughout the period,

the proportion of two-car-owners
and 3-plus-car-owners experienced an increase to 27% and 7%, respectively. Despite
a slight fluctuation
, the figure for British households possessing one car
stayed unchanged
(44%) during the time frame. Consequently,
a significant drop
of 25% in the percentage of families owning no car was recorded at the end of the period.

(172 words)

📚 Vocabulary

one-car owners
/wʌn-kɑːr ˈəʊnəz/
(noun). người sở hữu một chiếc xe
vocab
to remain almost the same
/tuː rɪˈmeɪn ˈɔːlməʊst ðə seɪm/
(verb). hầu như vẫn giữ nguyên
vocab
British households
/ˈbrɪtɪʃ ˈhaʊshəʊldz/
(noun). hộ gia đình người Anh
vocab
the proportion of two-car-owners
/ðə prəˈpɔːʃən ɒv tuː-kɑːr-ˈəʊnəz/
(noun). tỷ lệ chủ sở hữu hai chiếc ô tô
vocab
a slight fluctuation
/ə slaɪt ˌflʌktjʊˈeɪʃən/
(noun). sự biến động nhẹ
vocab
to stay unchanged
/tuː steɪ ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). không thay đổi
vocab
a significant drop
/ə sɪgˈnɪfɪkənt drɒp/
(noun). một sự sụt giảm đáng kể
vocab
noticeably
/ˈnəʊtɪsəbli/
(adv). đáng chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Tỷ lệ người sở hữu một chiếc ô tô hầu như không thay đổi trong suốt thời kỳ.

=> The percentage of

remained almost the same throughout the period.

 

2 Biểu đồ dưới đây cho thấy mức chi tiêu trung bình hàng tháng của các hộ gia đình Anh trong ba năm.

=> The chart below shows the average monthly expenditure by

in three years.

 

3 Tỷ lệ người sở hữu hai chiếc ô tô tăng lên đáng kể, trong khi con số này ở những người không sở hữu ô tô có sự sụt giảm đáng kể.

=> The proportion of

increased significantly, while the figure for those who owned no car experienced a noticeable decline.

 

4 Sự biến động nhẹ về lượng mưa, cường độ, ngày bắt đầu và bù ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động nông nghiệp.

=> A

in the rainfall amount, intensity, onset and offset days, directly influences the agricultural activities.

💡 Gợi ý

two-car-owners

British households

one-car owners

slight fluctuation

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Hầu như vẫn giữ nguyên

02.

Một sự sụt giảm đáng kể

03.

DDáng chú ý

04.

Không thay đổi

Bài mẫu từ đề thi thật tháng 08/2018 kèm từ vựng ôn tập.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley43 . Sau sample The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background