The number of international conferences in three cities

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/08/2018 dạng Line graph: The number of international conferences in three cities. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

International conferences in 3 cities - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì thành phố C có xu hướng khác với thành phố A&B nên DOL sẽ dùng đoạn đầu tiên để nói riêng về thành phố C

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả và so sánh xu hướng của thành phố A&B.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overall
Idea 1
The number of conferences held in City C increased greatly during this period, this figure for city A and city B wildly fluctuated.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
City C
Idea 1
1965
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • City C held no conferences; city A and B held 35 and 30 conferences
Idea 2
1995
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The number of conferences held in City C climbed hit a peak of nearly 30 conferences in 1995 and dropped to 25 in 2005, rose again to 30 in 2010
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
City A & B
Idea 1
In city A
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure was between 20 and 35
Idea 2
In city B
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure was between 31 and 25
Idea 3
The figure for city C surpassed both of the other cities by 2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph illustrates the number of

international conferences
held in three different cities between 1965 and 2010. It is evident that while the number of conferences held in City C increased greatly during this period, this
figure for city A and city B
wildly fluctuated
.

Starting in 1965, city C held no conferences, while

in contrast
city A and B held 35 and 30 conferences
respectively
.
Over the following years
, however, the number of conferences held in City C climbed dramatically,
hitting a peak
of nearly 30 conferences in 1995, before dropping to 25 in 2005, and rose again to 30 in 2010. 

On the other hand, the number of conferences held in city A and B

varied greatly
between years, instead of following any general patterns: city A, the figure was between 20 and 35, while in city B, it was between 31 and 25. By 2010, City C had
surpassed
both of the other cities in how many conferences were organized there.

(164 words)

📚 Vocabulary

International conferences
/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈkɑnfərənsəz/
(noun). Hội nghị quốc tế
vocab
Figure for something
/ˈfɪgjər fɔr ˈsɪti ə ænd ˈsɪti bi/
(noun). Số liệu của thành phố A và B
vocab
Wildly fluctuated
/ˈwaɪldli ˈflʌkʧəˌweɪtɪd/
(verb). Dao động mạnh
vocab
Hold conferences
/hoʊld ˈkɑnfərənsəz/
(verb). Tổ chức hội nghị
vocab
In contrast
/ɪn ˈkɑntræst/
(adv). Ngược lại
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Over the following years
/ˈoʊvər ðə ˈfɑloʊɪŋ jɪrz/
(preposition). Trong những năm sau
Climbed dramatically
/klaɪmd drəˈmætɪkli/
(verb). Tăng lên đáng kể
vocab
Hit a peak of 30 conferences
/hɪt ə pik ʌv 30 ˈkɑnfərənsəz/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 30 hội nghị
vocab
Varied greatly
/ˈvɛrid ˈgreɪtli/
(verb). Thay đổi mạnh mẽ
vocab
Follow general patterns
/ˈfɑloʊˈʤɛnərəl ˈpætərnz/
(verb). Theo những xu hướng chung
Surpass
/sərˈpæs/
(verb). Vượt qua
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp để mô tả các xu hướng biến động (dựa vào những từ trong list từ vựng phía trên nhé)

 

The figure for city A reached the highest level at 70%

=> The figure for city A hit a

01.
70%

 

The figure for city A increased greatly.

=> The figure for city A climbed

02.

 

The figure for city A had a fixed familiar pattern (increase or decrease)

=> The figure for city A followed

03.

 

The figure for city A witnessed successive sharp drops and rises.

=> The figure for city A widely

04.

 

In 2000, the figure for city A was lower than that for city B. In 2010, the figure for city A increased sharply and was higher compared to city B.

=> The figure for city A

05.
that for city B in 2010.

Exercise 2:

Tham dự các hội nghị quốc tế là một cách để có thêm nhiều mối quan hệ trong công việc.

=> Attending

is a great way to expand your professional network.

 

Công việc của cô ấy cũng bao gồm việc tổ chức các hội nghị cho công ty của cô ấy.

=> Her job also involves

for her company.

 

Trái ngược với anh trai tôi, tôi là một người thích giao du, vui chơi hơn.

=>

my brother, I'm more of a gregarious person.

 

Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson được phát hiện có hiệu quả lần lượt là 69, 78 và 70% trong tháng 8 đối với các trường hợp COVID-19.

=> Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson were found to be 69, 78, and 70 percent effective in August against COVID-19 cases,

.

💡 Gợi ý

holding conferences

In contrast to

international conferences

respectively

Nếu bạn muốn tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu, bấm vào trang Bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The number of international conferences in three cities" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background