The diagram below shows the process of making soft cheese

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 30/04/2022: The diagram below shows the process of making soft cheese.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả 3 giai đoạn đầu.

 • Body 2: Mô tả 2 giai đoạn cuối.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are 5 stages: starting from mixing ingredients to the finished products that are ready to be consumed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The first 3 stages
Idea 1
1st: water and milk are mixed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
2nd: the mixture is cooled for 2 hours at a temperature of 5 Celsius degrees
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
3rd: adding salt => the mixture is fermented for 6 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The 2 remaining stages
Idea 1
4th: The liquid evaporate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
5th: this mixture is stored in a cooling space
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The flow chart illustrates

the production of soft cheese
.

Overall, it can be seen that there are 5 stages in the process of making soft cheese, starting from

mixing ingredients
to
the finished products
that are ready to be consumed.

In the first stage, two main components

namely
water and milk are mixed together. After that, the
mixture
is cooled for 2 hours
at a temperature of
5 Celsius degrees. Then, an amount of salt is added to the mixture before it undergoes the constant
fermentation process
which lasts for 6 hours.

The next stage requires the liquid

to evaporate
, which let off its steam through a channel. After 8 hours of being under the heat of 100 Celcius degree, the mixture becomes thicker. In a final step, which happens for 6 hours, this mixture is stored in a cooling space where wastewater and the finished soft cheese are filtered.

(150 words)

📚 Vocabulary

the production of soft cheese
/ðə prəˈdʌkʃən ɒv sɒft ʧiːz/
(noun). sản xuất pho mát mềm
vocab
to mix ingredients
/tuː mɪks ɪnˈgriːdiənts/
(verb). trộn các thành phần
vocab
the finished products
/ðə ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts/
(noun). thành phẩm
vocab
namely
/ˈneɪmli/
(adv). cụ thể là
vocab
mixture
/ˈmɪksʧə/
(noun). hỗn hợp
vocab
at a temperature of
/æt ə ˈtɛmprɪʧər ɒv/
(noun). ở nhiệt độ
vocab
fermentation process
/ˌfɜːmɛnˈteɪʃən ˈprəʊsɛs/
(noun). quá trình lên men
vocab
to evaporate
/tuː ɪˈvæpəreɪt/
(verb). bốc hơi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Quá trình sản xuất pho mát mềm bao gồm 5 bước.

=>

includes 5 steps.

 

2 Các thành phẩm thực sự đáng chú ý với ảnh chụp chất lượng.

=>

are truly remarkable with photograph quality results.

 

3 Họ mang theo bữa trưa, cụ thể là bánh mì sandwich, khoai tây chiên và nước ngọt.

=> They brought lunch,

sandwiches, chips, and soda.

 

4 Chất khí đông đặc ở nhiệt độ 180C.

=> The gas freezes

180C.

💡 Gợi ý

at a temperature of

the production of soft cheese

the finished products

namely

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Quá trình lên men

02.

Bốc hơi

03.

Trộn các thành phần

04.

Hỗn hợp

Giải đề Writing sample IELTS Task 2 ngày 30/04/2022 hay và ấn tượng!

Những bài mẫu hay task 1 tháng 04/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The diagram below shows the process of making soft cheese, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

Từ / Cụm từ để chuyển giữa các bước

 • In the first stage, S + V.

 • After that, S + V.

 • Then, S + V.

 • The next stage requires + N / V-ing.

 • After + (thời gian) + of + N / V-ing, S + V.

 • In a final step, S + V.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background