DOL IELTS Writing
Task 1 Academic Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Exam Writing Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the percentage of households owning four types of electronic devices between 1995 and 2015.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 dạng Pie Chart: The charts below show the class size of four states of Australia.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/08/2023 dạng Process: The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023: The chart and table below give information about tourists at a particular holiday resort in Australia. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022: The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2021: The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Changes at the waterfront area of a town called Darwin

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 22/02/2020: The map below shows the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014.

Renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2007

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 11/07/2020: The picture below shows the use of renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2006.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background