Describe a daily routine that you enjoy - topic Daily routine

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Daily routine (chủ đề Thói quen hằng ngày): Describe a daily routine that you enjoy, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...I

🚀 Đề bài

DOL xin giới thiệu một số từ vựng thường gặp trong chủ đề Daily routine trong phần thi IELTS Speaking part 2.

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
The daily routine I enjoy the most is my morning yoga practice.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Started a few years ago
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stressed and overwhelmed with work
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Heard about the benefits of yoga
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Made it a priority and scheduled it into my day.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Reasons why I find it enjoyable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fantastic way to start the day: stretches out my muscles and clears my head → more energized and focused
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stay grounded: connect with my body and breath → a sense of calm and well-being

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a daily routine that you enjoy - Sample Speaking part 2 IELTS dưới đây nhé!

The daily

routine
I enjoy the most is my morning yoga practice. I usually do it for about 30 minutes right after waking up. I started this routine a few years ago when I was feeling stressed and
overwhelmed
with work. I had heard about the
benefits
of yoga for both physical and mental health, so I decided to give it a try. Sticking to this routine has been surprisingly easy, even when life gets
hectic
. I think it's because I've made it a
priority
and scheduled it into my day.

There are a couple of reasons why I find this routine so enjoyable. First, it's a fantastic way to start the day. It wakes me up

gently
,
stretches
out my muscles, and clears my head. I feel more energized and focused for the rest of the day. Second, yoga helps me stay
grounded
and centered. It's a time for me to connect with my body and breath, and it gives me a sense of calm and
well-being
that carries me through the day.

(175 words)

📚 Vocabulary

DOL xin giới thiệu một số từ vựng thường gặp trong chủ đề Daily routine trong phần thi IELTS Speaking part 2.

routine
/ruːˈtiːn/
(noun). thói quen, lề thói
vocab
overwhelmed
/ˌəʊvəˈwelmd/
(adj). bị choáng ngợp, quá tải
vocab
benefit
/ˈbenɪfɪt/
(noun). lợi ích
vocab
hectic
/ˈhektɪk/
(adj). bận rộn, tất bật
vocab
priority
/praɪˈɒrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
gently
/ˈdʒentli/
(adv). nhẹ nhàng
vocab
stretch
/stretʃ/
(verb). kéo giãn, duỗi người
vocab
grounded
/ˈɡraʊndɪd/
(adj). thái độ thực tế, khôn ngoan
vocab
well-being
/ˌwelˈbiːɪŋ/
(noun). sức khỏe, hạnh phúc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Speaking IELTS nhé!

QUIZ 1/5

Engaging in activities that bring you joy and relaxation can greatly _________ your overall mental and physical health.

benefit

0% chọn

gently

0% chọn

hectic

0% chọn

Although work is important, it is vital for you to remind yourself to take breaks and prioritize your _________.

Creating a to-do list and _________ tasks can help you manage your time effectively.

My daily skincare _________ consists of cleansing and hydrating.

Meditation can help you be more focused and make _________ decisions throughout the day.

Tiếp tục Part 1 Speaking topic Daily Routine kèm câu hỏi và trả lời mẫu.

Tiếp tục Part 3 Speaking topic Routine kèm câu hỏi và trả lời mẫu.

Các chủ đề speaking part 2 liên quan, Tham khảo ngay!

💡 Lời kết

Qua bà viết trên, DOL hi vọng bạn đã trang bị thêm nhiều ý tưởng cho bài thi IELTS Speaking Part 2 chủ đề Daily routine: Describe a daily routine that you enjoy. Bạn có thể tham khảo những mẫu câu và từ vựng này để cải thiện cho bài nói của mình. Nếu bạn có bất kì thắc mắc cần được giải đáp trong quá trình ôn luyện cho kì thi IELTS sắp tới, đừng ngần ngại liên hệ DOL để được hỗ trợ nhanh nhất.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background