Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi thường gặp trong

được trình bày dưới đây.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Internet phần 1 được dùng trong bài.

to search for something
/tuː sɜːʧ fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tìm kiếm một thứ gì đó
vocab
to see what someone is up to
/tuː siː wɒt ˈsʌmwʌn ɪz ʌp tuː/
(verb). xem ai đó đang làm gì/có dự định gì
vocab
to be within reach
/tuː biː wɪˈðɪn riːʧ/
(preposition). trong tầm với
vocab
to happen to do something
/tuː ˈhæpən tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tình cờ làm việc gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample chủ đề Internet phần 1 trong IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy đang tìm kiếm một món quà sinh nhật cho chồng trên cửa hàng trực tuyến.

=> She

a birthday present for her husband on an online store.

 

2 Tôi sẽ gọi mấy đứa bạn bằng Messenger để xem chúng nó có dự định gì cho cuối tuần.

=> I gonna call my friends via Messenger to see

this weekend.

 

3 Anh ấy phải đảm bảo điện thoại luôn trong tầm với

=> He had to make sure his phone is always

.

 

4 Tôi tình cờ ở trong tiệm cafe khi vụ cướp xảy ra

=> I

to be in the coffee shop when the burglary happened

💡 Gợi ý

within reach

is searching for

happened

what they are up to

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

lướt web

02.

nhiều mục đích khác nhau

03.

chơi trò chơi trực tuyên nhiều người chơi

04.

lên mạng xã hội

05.

lỗi thời

Bạn hay làm tiếp tục phần 2

nhé!

Để luyện tập thêm, các bạn truy cập vào trang Bài mẫu

và Tổng hợp bài thi nói của DOL nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Internet, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background