Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Internet được trình bày dưới đây.

📚 Vocabulary

to search for something
/tuː sɜːʧ fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm kiếm một thứ gì đó
vocab
to see what someone is up to
/tuː siː wɒt ˈsʌmwʌn ɪz ʌp tuː/
(verb). Xem xem ai đó đang làm gì, có dự định gì
vocab
to be within reach
/tuː biː wɪˈðɪn riːʧ/
(preposition). Trong tầm với
vocab
to happen to do something
/tuː ˈhæpən tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tình cờ làm việc gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample chủ đề Internet trong IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy đang tìm kiếm một món quà sinh nhật cho chồng trên cửa hàng trực tuyến.

=> She

a birthday present for her husband on an online store.

 

2 Tôi sẽ gọi mấy đứa bạn bằng Messenger để xem chúng nó có dự định gì cho cuối tuần.

=> I gonna call my friends via Messenger to see

this weekend.

 

3 Anh ấy phải đảm bảo điện thoại luôn trong tầm với

=> He had to make sure his phone is always

.

 

4 Tôi tình cờ ở trong tiệm cafe khi vụ cướp xảy ra

=> I

to be in the coffee shop when the burglary happened

💡 Gợi ý

within reach

is searching for

happened

what they are up to

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Lướt web

=>

01.
the Internet

 

Nhiều mục đích khác nhau

=>

02.
purposes

 

Chơi trò chơi trực tuyến nhiều người chơi

=> Play

03.
online games

 

Lên mạng xã hội

=> Go on

04.

 

Lỗi thời

=> To be

05.

Xem thêm Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 và trang Bài mẫu Speaking IELTS miễn phí của Dol nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Internet, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18