Topic Advertisement (Quảng cáo): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Advertisement - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Quảng cáo và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Advertisement - IELTS Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Advertisement Part 1 thường được dùng trong bài Sample IELTS Speaking.

catchy
/ˈkætʃ.i/
(adj). bắt tai
vocab
cheerful melody
/ˈʧɪrfəl ˈmɛlədi/
(noun). giai điệu vui tươi
vocab
playful animation
/ˈpleɪfəl ˌænəˈmeɪʃən/
(noun). hoạt hình dễ thương, vui nhộn
vocab
convey the message
/kənˈveɪ ðə ˈmɛsɪʤ/
(verb). truyền tải thông điệp
vocab
billboard
/ˈbɪl.bɔːrd/
(noun). bảng quảng cáo
vocab
plaster
/ˈplæstərd/
(verb). dán, dính chặt
vocab
overly persuasive
/ˈoʊvərli pərˈsweɪsɪv/
(adj). quá thuyết phục
vocab
innovative
/ˈɪnəveɪtɪv/
(adj). sáng tạo, đổi mới
vocab
enhance
/ɪnˈhæns/
(verb). cải thiện, tăng cường
vocab
showcase
/ˈʃəʊkeɪs/
(verb). trưng bày, giới thiệu
vocab
infiltrate
/ˈɪnfɪltreɪt/
(verb). xâm nhập từ từ, thấm vào
vocab
product placement
/ˈprɑdəkt ˈpleɪsmənt/
(noun). sự sắp đặt, sự xuất hiện của quảng cáo
vocab

✨ Bài tập exercise

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

 

01.

bảng quảng cáo:

02.

sáng tạo, đổi mới:

03.

trưng bày, giới thiệu:

04.

truyền tải thông điệp:

05.

sự sắp đặt, sự xuất hiện của quảng cáo:

Tiếp tục xem chủ đề Advertisement trong speaking part 2 "Describe an advertisement you have seen but you did not like".

Những topic Speaking thú vị cần bạn khám phá ngay!

💡 Lời kết

Hy vọng những câu hỏi và mẫu câu trả lời cùng từ vựng/ cấu trúc câu phía trên sẽ giúp bạn ghi điểm thật cao trong phần thi IELTS Speaking Part 1, biến một chủ đề như Advertisement trở thành chủ đề “tủ” của bạn trong kỳ thi sắp đến.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background