Topic Travel: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Travel - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Travel -

.

📚 Vocabulary

To be into exploring new places
/tuː biː ˈɪntuː ɪksˈplɔːrɪŋ njuː ˈpleɪsɪz/
(verb). Thích khám phá những nơi mới
vocab
To be fond of something
/tuː biː fɒnd ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab
To delve into something
/tuː dɛlv ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm hiểu cái gì đó
vocab
To wind down after working long hours
/tuː wɪnd daʊn ˈɑːftə ˈwɜːkɪŋ lɒŋ ˈaʊəz/
(verb). Thư giãn sau khi làm việc nhiều
vocab
To travel on a whim
/tuː ˈtrævl ɒn ə wɪm/
(verb). Đi du lịch theo ngẫu hứng
vocab
To come up with an idea
/tuː kʌm ʌp wɪð ən aɪˈdɪə/
(verb). Nghĩ ra một ý tưởng
vocab
To sort out all potential problems
/tuː sɔːt aʊt ɔːl pəʊˈtɛnʃəl ˈprɒbləmz/
(verb). Giải quyết tất cả các vấn đề có thể xảy ra
vocab
To choose my own itinerary
/tuː ʧuːz maɪ əʊn aɪˈtɪnərəri/
(verb). Tự chọn hành trình du lịch của mình
vocab
At will
/æt wɪl/
(adv). Bất cứ khi nào mình muốn
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tự chọn hành trình du lịch của mình

02.

đi du lịch nhiều nơi

03.

chuyến đi không lên kế hoạch trước

04.

họ hàng

05.

các vấn đề tiềm ẩn

Exercise 2:

QUIZ 1/7

Which phrase has the closest meaning to the phrase 'to be fond of something'?

to be into something

0% chọn

to be fed up with something

0% chọn

to take up something

0% chọn

What does 'to delve into something' mean?

What does 'to come up with an idea' mean?

'This new proposal has sorted out all the potential problems.'

=> What does 'to sort out' mean?

What does 'to wind down' mean?

If we do something on a whim, we ______

There's no hurry. You can do it at _____.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào kho bài mẫu

nói chung và bài mẫu nói riêng do DOL tự biên soạn để tự ôn luyện thêm.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Travel, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background