IELTS Speaking Part 3 Argument: Câu hỏi & trả lời mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Argument - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Xem ngay các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3 Argument được trình bày dưới đây.

📚 Vocabulary

to care for somebody
/tuː keə fɔː ˈsʌmbədi/
(verb). Quan tâm cho ai đó
vocab
to complain about something
/tuː kəmˈpleɪn əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phàn nàn về việc gì đó
vocab
to have somebody around
/tuː hæv ˈsʌmbədi əˈraʊnd/
(verb). Có ai đó bên mình
vocab
to argue with somebody
/tuː ˈɑːgjuː wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). Tranh cãi với ai đó
vocab
to sort something out
/tuː sɔːt ˈsʌmθɪŋ aʊt/
(verb). Giải quyết rõ ràng một vấn đề nào đó
vocab
to avoid doing something at all costs
/tuː əˈvɔɪd ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ æt ɔːl kɒsts/
(verb). Tránh làm một việc gì đó bằng mọi giá
vocab
to meet someone halfway
/tuː miːt ˈsʌmwʌn ˌhɑːfˈweɪ/
(verb). Thỏa hiệp với ai đó
vocab
to be content with something
/tuː biː ˈkɒntɛnt wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hài lòng với việc gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Speaking Part 3 topic Argument nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/8

The children are being cared ____ by a relative.

of

0% chọn

for

0% chọn

with

0% chọn

She's to young to be alone. She needs to have someone ____ looking after her.

You should avoid _____ creasy clothes to interviews at all cost.

What does 'to meet someone halfway' mean?

She's not content ____the result of the test so she required a remark.

We need to sort this ____ immediately otherwise the customer would go on angry.

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm

=> It's always easier said than ____.

What does 'to get on well' mean?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một hậu quả không thể tránh khỏi được

=> An

01.
consequence

 

Ác ý

=>

02.

 

Một mối quan hệ độc hại

=> A

03.
relationship

 

Sự bất đồng

=>

04.

 

Làm tình hình trở nên nghiêm trọng

=> To

05.
the situation

 

Bầu không khí

=>

06.

 

Xúc phạm và bôi nhọ

=> To

07.
and
08.

 

Ấp ủ những cảm xúc tiêu cực

=> To

09.
negative feelings

 

Hạ thấp cái tôi

=> To lower one's

10.

 

Nhà dưỡng lão

=>

11.
home

 

Một gia đình khá giả

=> A

12.
family

 

Một hành đồng thiếu đạo đức

=> An

13.
act

 

Cạnh khỏe, cãi cọ

=> To

14.

 

Người thân yêu

=> The

15.
ones

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Argument, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background