Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Art band 8.0+

Bài Mẫu Chủ Đề Art - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Tìm hiểu ngay các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Art nhé!

📚 Vocabulary

to mess (something) up
/tuː mɛs ˈsʌmθɪŋ ʌp/
(verb). phá hư một thứ gì đó
vocab
to make somebody feel refreshed
/tuː meɪk ˈsʌmbədi fiːl rɪˈfrɛʃt/
(verb). khiến ai đó cảm thấy sảng khoái
vocab
to remind somebody of something
/tuː ˈrɪmaɪnd ˈsʌmbədi ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). nhắc nhở/ gợi nhớ ai đó về cái gì đó
vocab
to imagine oneself doing something
/tuː ɪˈmæʤɪn wʌnˈsɛlf ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tưởng tượng bản thân làm điều gì đó
vocab
to be a huge fan of something
/tuː biː ə hjuːʤ fæn ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). rất thích một điều gì đó
vocab
to wind down
/tuː wɪnd daʊn/
(verb). xả hơi, thư giãn
vocab
to maintain a work-life balance
/tuː meɪnˈteɪn ə wɜːk-laɪf ˈbæləns/
(verb). đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và đời sống
vocab
to have new updates
/tuː hæv njuː ʌpˈdeɪts/
(adj). có những cập nhật mới
vocab
to revisit somewhere
/tuː ˌriːˈvɪsɪt ˈsʌmweə/
(verb). ghé thăm lại một chỗ nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Art nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does 'to mess something up' mean?

To reconnect something

0% chọn

To spoil or damage something

0% chọn

To build something up

0% chọn

Her smile reminds me ____ an old friend of mine.

I could never imagine myself ____ next to my idol. I think I would just go numb.

What does 'to be a huge fan of something' mean?

Which is the synonym for 'to wind down'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một người vụng về

=> A

01.
person

 

Dự án nghệ thuật

=> Art

02.

 

Việc thủ công/Món đồ thủ công

=>

03.

 

Màu xanh lạnh

=>

04.
blue

 

Cảm thấy sảng khoái

=> To feel

05.

 

Đắm chìm vào cái gì đó

=> To

06.
in something

Xem thêm Bài Mẫu Chủ Đề Art and Art Gallery - IELTS Speaking Part 1 nữa nhé!

Để tự ôn luyện thêm cho phần thi nói, đừng ngần ngại truy cập Các bài mẫu Speaking IELTS Part 1Những bài Speaking IELTS mẫu cho cả 3 part do Dol biên soạn và cập nhật liên tục.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Art, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18