Topic Talk About Your Birthday: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Bài mẫu chủ đề talk about your birthday party - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 1.

🚀 Danh sách câu hỏi

Danh sách câu hỏi tham khảo trong phần IELTS Speaking Part 1 Birthday phần 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Birthday phần 1 được dùng trong bài.

to look forward to something
/tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trông chờ đến một điều gì đó
vocab
to spend time with somebody
/tuː spɛnd taɪm wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). dành thời gian với ai đó
vocab
to be insecure about something
/tuː biː ˌɪnsɪˈkjʊər əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bất an, không tự tin về một thứ gì đó
vocab
to grow out of something
/tuː grəʊ aʊt ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). lớn lên và vượt ra được khỏi một thứ gì đó
vocab
to go on a holiday
/tuː gəʊ ɒn ə ˈhɒlədeɪ/
(verb). đi nghỉ mát
vocab
to be far away from somewhere
/tuː biː fɑːr əˈweɪ frɒm ˈsʌmweə/
(adj). rất xa khỏi một nơi nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Birthday phần 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

It's been so long since I last saw him. I really look forward to ______ him.

hug

0% chọn

hugging

0% chọn

hugs

0% chọn

If a person is insecure about his/her height, he/she ______

'It took him many years to grow out of his love for games'

=> It means _____

I intend to go ____ a beach holiday in February

I love spending time ____ my younger brother.

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

chú ý

02.

cảm kích

03.

người hướng nội

04.

tư tưởng

05.

khu vực ven biển

Hãy tiếp tục làm phần tiếp theo

cũng bổ ích không kém.

Theo dõi thêm

khác tại kho tổng hợp nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Speaking Part 1 Birthday, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background