Average income and spending on food and clothes - Đề thi 3/2/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/02/2018 dạng Mixed: The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng DOL.

🚀 Đề bài

Average income and spending on food and clothes - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng Mixed nên ta sẽ dùng mỗi đoạn thân bài để miêu tả một biểu đồ

  • Body 1: Mô tả biểu đồ bảng

  • Body 2: Mô tả biểu đồ tròn

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
A decrease in average income but spending on food and clothes increased, people spent the most on Meat and Fish & Fruit and Vegetables
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Table
Idea 1
2010 - 2013
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Average household income went down by 400
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spending on food and clothes increased from 14000 to 15000.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
Spending on food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 85% in total
Idea 2
Spending on clothes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 15%
Idea 3
Within food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Meat and vegetables constitute the largest percentage - 54%; dairy - 12% and other food products - 18%

📝 Bài mẫu

The table chart

showcases
data surrounding
the average household income
in the UK, and the pie chart shows
the percentage of expenditure
spent on food and clothes by the average family.

Overall, although average income

witnessed a substantial decrease
, spending on food and clothes, on the contrary,
increased slightly
, with
the majority of the sum
being spent on Meat and Fish & Fruit and Vegetables.

Between 2010 and 2013, we can generally see that while average household income actually went down by 4000, from 29000 to 25000,

spending on food and clothes
actually increased from 14000 to 15000.

As for the

percentage breakdown
of the types of food and clothes the average family spends on, 75 percent of the total in 2010 was spent on foods, while 15 percent was spent on clothes. Within food spending, meat and vegetables
constitute the largest percentage
at a combined 54%
, while dairy and other food products consisted of 12% and 18% of the total food expenditure
respectively
.

(164 words)

📚 Vocabulary

Showcase
/ˈʃoʊˌkeɪs/
(verb). Cho thấy
Average household income
/ˈævərɪʤ ˈhaʊsˌhoʊld ˈɪnˌkʌm/
(noun). Thu nhập trung bình hộ gia đình
vocab
Percentage of expenditure
/pərˈsɛntəʤ ʌv ɪkˈspɛndəʧər/
(noun). Tỷ lệ chi tiêu
vocab
Witness a substantial decrease
/ˈwɪtnəs ə səbˈstænʧəl ˈdiˌkris/
(verb). Giảm đáng kể
vocab
Increase slightly
/ˈɪnˌkris ˈslaɪtli/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
The majority of the sum
/ðə məˈʤɔrəti ʌv ðə sʌm/
(noun). Phần lớn của tổng số tiền
vocab
Go down by 4000
/goʊ daʊn baɪ 4000/
(verb). Giảm 4000
vocab
Spending on food and clothes
/ˈspɛndɪŋ ɑn fud ænd kloʊðz/
(noun). Khoản chi cho thức ăn và quần áo
vocab
Percentage breakdown
/pərˈsɛntəʤ ˈbreɪkˌdaʊn/
(noun). Tỷ lệ phần trăm chia nhỏ
vocab
Constitute the largest percentage
/ˈkɑnstəˌtut ðə ˈlɑrʤəst pərˈsɛntəʤ/
(verb). Là tỷ lệ phần trăm lớn nhất
vocab
At a combined 54%
/æt ə kəmˈbaɪnd 54%/
(adv). Tổng cộng 54%
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

The figure for A increased a lot.

=> The figure for A witnessed a

increase.

 

The figure for A only increased a little bit.

=> The figure for A increased

.

 

The number of students enrolled in the previous course was 200. The number of students enrolled in the current course was 150.

=> The number of students enrolled in the course dropped

50.

 

John is 5 years old and Jack is 10 years old.

=> John and Jack are 5 and 10 years old,

.

💡 Gợi ý

respectively

by

substantial

slightly

Exercise 2:

Chương trình giới thiệu những nhạc sĩ đang lên.

=> The program

up-and-coming musicians.

 

Thu nhập trung bình của gia đình trong thị trấn này duy trì ở mức $4000 hàng tháng.

=>

in the town hovers at $4000 monthly.

 

Tuy nhiên, khoản chi cho thức ăn lại giảm mạnh.

=>

, however, recorded a precipitous decline.

 

Khoản chi cho thức ăn và quần áo đã tăng nhẹ, với phần lớn số tiền được dùng để mua Trái cây, rau củ và thịt cá.

=> Spending on food and clothes increased slightly, with

being spent on Meat and Fish & Fruit and Vegetables.

 

Bảng câu hỏi này hiển thị tỷ lệ phần trăm chia nhỏ ra của nhân viên

=> This query displays the

.

 

Về khoản chi cho thức ăn, thịt và rau củ chiếm phần trăm lớn nhất với tổng cộng là 54%.

=> Within food spending, meat and vegetables constitute the largest percentage

.

💡 Gợi ý

at a combined 54%

showcases

Average household income

percentage breakdown of employees

Expenditure on food

the majority of the sum

Phần tiếp theo IELTS Writing task 2 ngày 03/02/2018 và từ vựng ôn tập.

Tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu khác tại chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing Task 1 tại DOL Tự Học.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background