Imposing stricter punishments for traffic offences is the only way to improve road safety. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/02/2018 chủ đề giao thông (transport): The only way to improve the safety of our roads is to give much stricter punishments for driving offenses. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc đưa ra mức phạt nặng hơn đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, DOL sẽ chỉ ra một yếu tố dễ gây tai nạn khác và cách khắc phục nó

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng chỉ ra một yếu tố khác dẫn đến tai nạn thường xuyên và cách khắc phục nó

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là có nhiều yếu tố khác dẫn đến tai nạn giao thông và có nhiều cách khắc phục hiệu quả hơn là nâng mức phạt

Insert Statement here...
I believe that there are other measures that are equally effective in ensuring road safety.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Poor road conditions
Idea 1
Accidents are caused by poor road conditions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 •  Example: narrow roads and sharp curves → drivers alone cannot be blamed
Idea 2
Solution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 •  Straighten accident prone curves and widen narrow roads + road signs and traffic signals → reduce accidents.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other causes
Idea 1
Poor weather conditions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mist and rain → poor visibility and snowfall → slippery roads → makes driving difficult → accidents → Solution: innovations on car wheels and road design
Idea 2
Reckless drivers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reckless driving, speeding, breach of traffic rules + drunken and drowsy driving → traffic mishaps → punishment is effective but not the only way.

📝 Bài mẫu

Careless driving and

violation of traffic rules
certainly result in a large number of accidents. Although it is argued that the only solution to reduce them is to
strictly punish reckless drivers
, I believe that there are other measures that are equally effective in ensuring road safety.

In the first place, there are certain accidents that occur not because of traffic violations. To explain it further,

poor road conditions
are considered a major reason for road casualties. For example,
narrow roads and sharp curves
often force even
law-abiding drivers
to make mistakes. Therefore, it should be noted that drivers alone cannot be blamed for such mishaps, and giving them stricter punishments in these cases is no solution. A more effective strategy by the government would be to straighten
accident prone-curves
and widen narrow roads. A larger number of road signs and proper traffic signals can also be effective in reducing accidents on roads.

Furthermore, poor climate conditions can be a major cause of accidents. For instance,

poor visibility due to dense mist and rain
, and
slippery roads on account of snowfall
make driving difficult and cause serious accidents in many countries. Stricter punishment for drivers is a futile exercise in handling such problems. Modern technological innovations on cars' wheels or on-road designs should be used to deal with such emergency situations. On the other hand, reckless driving,
speeding
, and breaches of traffic rules by careless drivers have caused many accidents. Moreover,
drunken and drowsy driving
has also resulted in serious traffic mishaps. While more stringent punishment for drivers would be an effective measure to an extent, it should not be considered the only way towards road safety.

In summary, there are certain situations where drivers are not responsible for a particular accident, so apart from punishing drivers with heavier penalties other effective measures should also be taken.

(310 words)

📚 Vocabulary

Bảng từ vựng xuất hiện trong bài viết IELTS Writing Task 2 mẫu vừa rồi.

Violation of traffic rules
/ˌvaɪəˈleɪʃən ɒv ˈtræfɪk ruːlz/
(noun). Sự vi phạm luật giao thông
vocab
Strictly punish reckless drivers
/ˈstrɪktli ˈpʌnɪʃ ˈrɛklɪs ˈdraɪvəz/
(verb). Trừng phạt nghiêm khắc những tài xế ẩu tả
vocab
Ensure road safety
/ɪnˈʃʊə rəʊd ˈseɪfti/
(verb). Đảm bảo an toàn giao thông
vocab
Poor road conditions
/pʊə rəʊd kənˈdɪʃənz/
(noun). Điều kiện xấu của đường xá
vocab
To be a major reason for road casualties
/tuː biː ə ˈmeɪʤə ˈriːzn fɔː rəʊd ˈkæʒjʊəltiz/
(noun). Là lý do chính cho những thương vong trên đường
vocab
Narrow roads and sharp curves
/ˈnærəʊ rəʊdz ænd ʃɑːp kɜːvz/
(noun). Đường hẹp và những khúc cua gắt
vocab
Law-abiding drivers
/ˈlɔːəˌbaɪdɪŋ ˈdraɪvəz/
(noun). Những tài xế tuân thủ đúng luật
vocab
Accident-prone curves
/ˈæksɪdənt prəʊn kɜːvz/
(noun). Những khúc cua dễ gây tai nạn
vocab
Poor visibility due to dense mist and rain
/pʊə ˌvɪzɪˈbɪlɪti djuː tuː dɛns mɪst ænd reɪn/
(noun). Tầm nhìn hạn chế do sương mù và mưa dày đặc
vocab
Slippery roads on account of snowfall
/ˈslɪpəri rəʊdz ɒn əˈkaʊnt ɒv ˈsnəʊfɔːl/
(noun). Đường trơn do tuyết rơi
vocab
Speeding
/ˈspiːdɪŋ/
(noun). Tăng tốc quá mức cho phép
vocab
Drunken and drowsy driving
/ˈdrʌŋkən ænd ˈdraʊzi ˈdraɪvɪŋ/
(noun). Lái xe trong tình trạng xay xỉn, buồn ngủ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Việc vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính cho các vụ đụng xe.

 

=>

is the main cause for traffic collisions.

 

 

2 Điều kiện xấu của đường xá được cho là nguyên nhân chính cho những thương vong trên đường.

 

=> Poor road conditions are considered

.

 

 

3 Các đường hẹp và khúc cua gắt thường khiến cho kể cả những tài xế chạy đúng luật cũng phải mắc sai phạm.

 

=>

often force even law-abiding drivers to make mistakes.

 

 

4 Các tài xế nên tránh việc lái xe trong tình trạng tầm nhìn hạn chế do sương mù và mưa dày đặc.

 

=> Drivers should avoid driving in

.

 

 

5 Đường trơn trượt gây ra bởi tuyết rơi khiến cho việc lái xe khó khăn và gây ra những tai nạn nghiêm trọng ở nhiều quốc gia.

 

=>

make driving difficult and cause serious accidents in many countries.

 

 

6 Lái xe trong tình trạng xay xỉn và buồn ngủ cũng gây ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng.

 

=>

has also resulted in serious traffic mishaps.

💡 Gợi ý

a major reason for road casualties

Narrow roads and sharp curves

Slippery roads on account of snowfall

Drunken and drowsy driving

poor visibility due to dense mist and rain

Violation of traffic rules

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Đảm bảo an toàn giao thông

=> Ensure

01.

 

Điều kiện xấu của đường xá

=> Poor

02.

 

Những tài xế tuân thủ đúng luật

=>

03.

 

Những khúc cua dễ gây tai nạn

=>

04.

 

Tăng tốc quá mức cho phép

=>

05.

 

Trừng phạt nghiêm khắc những tài xế ẩu tả

=> Strictly punish

06.

Xem ngay bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Sample task 1 ngày 03/02/2018

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley20 Sau sample "The only way to improve the safety of our roads is to give much stricter punishments for driving offenses. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Transport mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background