Percentages of the population by age groups in one town who rode bicycles in 2011

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/02/2018 dạng Table: The table below shows the percentages of the population by age groups in one town who rode bicycles in 2011. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentages of the population by age groups in one town- IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một năm duy nhất, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về nhóm tuổi có phần trăm cao nhất

  • Body 2: Tiếp đến DOL sẽ nói về các nhóm tuổi còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The percentage of females who rode bicycles was higher than male
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The proportion of both males and females fell as with each successive age group.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Age group with the highest proportion
Idea 1
0 - 9 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 51.4% of females using bicycles compared to 50.3 percent of men
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The remaining age groups
Idea 1
40 - 59
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Were the least likely to rode on a bicycle
Idea 2
Over 60s
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only 18.5% of women and 13.2% of men used bicycles

📝 Bài mẫu

The table demonstrates the

proportion of each age demographic
of the total population who used bicycles in 2011. Overall, it can be seen that the percentage of females who rode bicycles was higher than males
across all age groups
, and the proportion of both males and females fell as with
each successive age group
.

It can generally be seen that as

an individual's age
increases, they are less likely to cycle. The data shows that the age group with
the highest proportion of bicycle riders
was between zero to nine
years of age
: for both females and males, the figures are
slightly higher
than half, with 51.4% of females using bicycles compared to 50.3 percent of men

On the other hand
, in
the oldest age category
of over 60s, only 18.5% of women and 13.2% of men used bicycles.
Nonetheless
, the demographic least likely to ride on a bicycle was between 40 to 59 years old, with only around 12.3 percent of females and 8 percent of males doing so in 2011.

(172 words)

📚 Vocabulary

Học thêm từ vựng mới được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi nhé!

Proportion of each age demographic
/prəˈpɔrʃən ʌv iʧ eɪʤ ˌdɛməˈgræfɪk/
(noun). Tỷ lệ của mỗi nhóm tuổi
vocab
Across all age groups
/əˈkrɔs ɔl eɪʤ grups/
(preposition). Ở tất cả các nhóm tuổi
Each successive age group
/iʧ səkˈsɛsɪv eɪʤ grup/
(noun). Mỗi nhóm tuổi liền kề
An individual's age
/ən ˌɪndəˈvɪʤəwəlz eɪʤ/
(noun). Tuổi của một cá nhân
vocab
The highest proportion of bicycle riders
/ðə ˈhaɪəst prəˈpɔrʃən ʌv ˈbaɪsɪkəl ˈraɪdərz/
(noun). Tỷ lệ cao nhất của người đi xe đạp
To be slightly higher
/tu bi ˈslaɪtli ˈhaɪər/
(adj). Cao hơn một chút
vocab
On the other hand
/ɑn ði ˈʌðər hænd/
(adv). Mặt khác
The oldest age category
/ði ˈoʊldəst eɪʤ ˈkætəˌgɔri/
(noun). Nhóm tuổi lớn nhất
vocab
Nonetheless
/ˌnʌnðəˈlɛs/
(adv). Tuy nhiên

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/3

Which is the synonym of 'Nonetheless'?

Moreover

0% chọn

However

0% chọn

Similarly

0% chọn

We use 'On the other hand' to

The figure for A is 40%. The figure for B is 42%.

=> The figure for B is ____ higher than that of A.

Exercise 2:

Bảng số liệu cho thấy tỷ lệ của mỗi nhóm tuổi trong tổng số người dân đi xe đạp trong một thị trấn vào năm 2011.

=> The table demonstrates the

of the total population who used bicycles in a town in 2011.

 

Sô-cô-la được yêu thích ở mọi độ tuổi.

=> Chocolate is loved

.

 

Tỷ lệ của cả nam và nữ đã giảm theo mỗi nhóm tuổi liền kề.

=> The proportion of both males and females fell as with

.

 

lứa tuổi lớn nhất là 60, người ta thường đi bộ vào buổi sáng.

=> In

of 60s, people tend to walk in the morning

 

Nhóm tuổi có tỷ lệ những người đi xe đạp cao nhất là nhóm tuổi từ 0-9.

=> The age group with

was between zero to nine years of age.

💡 Gợi ý

across all age groups

the oldest age category

each successive age group

proportion of each age demographic

the highest proportion of bicycle riders

Đề hay tháng 05/2018 kèm bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows the percentages of the population by age groups in one town who rode bicycles in 2011" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các dạng tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background