Percentage of the population in the UK who consumed fruit and vegetables

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2018 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of the population in the UK who consumed fruit and vegetables - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả xu hướng tăng giảm chung của các hạng mục

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đi vào chi tiết hơn và so sánh giữa những hạng mục.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The proportion of women is the highest; that of children is the lowest across this time period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
General
Idea 1
2002 - 2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An increase across the board in the consumption of fruit and vegetables
Idea 2
2006 - 2010:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Uniformly fell
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Women, men & children
Idea 1
Women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced the greatest growth at 7 percent, rising from 25% in 2002 to 32% in 2006 and fell by 5 percent in 2010
Idea 2
Men and children
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fell by 4 and 2 percent respectively between 2006 and 2010

📝 Bài mẫu

The chart indicates the proportion of the

British population
who consumed
the recommended daily amount of fruit and vegetables
in 2002, 2006 and 2010.

As a

general trend
, the proportion of women is higher
compared to
the percentages for men and children
across the three years
, while the percentage for children is usually the lowest across this time period.

Between 2002 and 2006, it can be seen that the percentage of the UK population who consumed the recommended amount of fruit and vegetables

increased uniformly
across the three different groups before falling across the board between 2006 and 2010. This percentage for women
experienced the greatest growth at 7 percent,
rising from 25% in 2002 to 32% in 2006.

At the same time, the rate of growth for men and children were

comparatively lower
, at 6 percent for men and 5 for children between the same four years. Nonetheless, this percentage also
dropped the furthest
for women between 2006 and 2010, falling by 5 percent, compared to men and children, which fell by 4 and 2 percent respectively.

(178 words)

📚 Vocabulary

British population
/ˈbrɪtɪʃ ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). Người dân Anh
vocab
The recommended daily amount of fruit and vegetables
/ðə ˌrɛkəˈmɛndəd ˈdeɪli əˈmaʊnt ʌv frut ænd ˈvɛʤtəbəlz/
(noun). Lượng trái cây và rau quả được khuyến nghị hàng ngày
vocab
General trend
/ˈʤɛnərəl trɛnd/
(noun). Xu hướng chung
Compared to
/kəmˈpɛrd tu/
(verb). So với
Across the three years
/əˈkrɔs ðə θri jɪrz/
(adv). Trong cả 3 năm
vocab
Consume
/kənˈsum/
(verb). Tiêu thụ
vocab
Increased uniformly
/ɪnˈkrist ˈjunəˌfɔrmli/
(verb). Tăng đồng đều
vocab
Fall across the board
/fɔl əˈkrɔs ðə bɔrd/
(verb). Giảm đồng đều
vocab
Experience the greatest growth at 7 percent
/ɪkˈspɪriəns ðə ˈgreɪtəst groʊθ æt 7 pərˈsɛnt/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất ở mức 7%
vocab
Comparatively lower
/kəmˈpɛrətɪvli ˈloʊər/
(adj). Tương đối thấp hơn
Drop the furthest
/drɑp ðə ˈfɜrθəst/
(verb). Giảm nhiều nhất
vocab
Fall by 4 percent
/fɔl baɪ 4 pərˈsɛnt/
(verb). Giảm 4%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

The figures for both A and B increased.

=> The figures for A and B increased

.

 

The figure for A and B increased by 10%. Meanwhile, the figure for C increased by 30%.

=> C experienced

.

 

The figure for A is not much higher than the figure for B

=> The figure for B is

lower than that for A.

 

The figure for A and B decreased by 10%. Meanwhile, the figure for C decreased by 30%.

=> The figure for C

 

The countries surveyed all witnessed a decrease in the number of cars sold in 1999.

=> The number of cars sold fell

in 1999.

💡 Gợi ý

comparatively

across the board

drop the furthest

the greatest growth

uniformly

Exercise 2:

Phần lớn người dân Anh thích uống trà.

=> The majority of the

love drinking tea.

 

Ít ai có thể tuân theo lượng trái cây và rau củ được khuyến nghị ăn hằng ngày.

=> Few people can abide by

.

 

Nhiều người đang đầu tư vào tiền ảo như một xu hướng chung.

=>

, many people are investing in crypto currencies.

 

Trong cả 3 năm, tỷ lệ thất nghiệp đều dao động theo hướng giảm

=>

, unemployment rate has fluctuated in a downward trend.

💡 Gợi ý

As a general trend

British population

the recommended daily amount of fruit and vegetables

Across the three years

Hi! Đã có đáp án đề IELTS Writing Sample task 2 ngày 24/02/2018

Đón xem các bài văn mẫu Task 1 Writing IELTS khác trên DOL nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010. " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background