Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/03/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 11/03/2023: The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/03/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Số học sinh trao đổi từ Europe đến Australia tăng và ngược lại không đổi.

 • Số học sinh trao đổi của cao nhất thuộc về Germany ở bảng 1, France ở bảng 2.

Body 1: DOL sẽ mô tả số lượng học sinh trao đổi của các quốc gia ở bảng 1.

Cách group data: nhóm 2 xu hướng trái ngược nhau: France cao nhất năm 2007 (61) >< giảm nhẹ đến 60 năm 2009 >>> nêu số liệu không đổi >>> nhóm 2 xu hướng trái ngược nhau: (2009) the United Kingdom giảm mạnh (32 to 23) >< Sweden and Germany tăng mạnh (42 and 63).

Body 2: DOL sẽ mô tả số lượng học sinh trao đổi của các quốc gia ở bảng 2.

Cách group data: nhóm 2 số liệu cao nhất: France: 37 and 58 (2007 and 2009) >>> so sánh 3 nhóm các số liệu gần bằng nhau: Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands (33, 32, and 32).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
From Europe to Australia rose, the reverse shows no changes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The highest number of exchange students.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The first table: Germany
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The second table: France
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding the first table
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • France: the largest (61) in 2007, declined to 60 in 2009.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The Netherlands: stayed stable at 36 for both years.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The United Kingdom plummeted from 32 to 23.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sweden and Germany increased, reaching 42 and 63 (2009).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The second table
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • France: the most in 2007 and 2009, 37 and 58.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany also had a comparable growing trend, with lower numbers (18 to 26).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands had identical figures (33, 32, and 32, respectively) and decreases in 2009.

📝 Bài mẫu

The tables provide data on how many students were exchanged between European and Australian universities.

Overall, while the total number of

exchange students
from Europe to Australia rose, the reverse shows no changes. Additionally, in 2009, Germany had the highest number of exchange students in the first table, whereas France held this position in the second table.

Regarding the first table, although France had the largest number of exchange students (61) in 2007, it

marginally declined
to 60 in 2009. The Netherlands had a similar trend where it
stayed exactly stable
at 36 for both years. Finally, while the United Kingdom
plummeted
from 32 to 23, Sweden and Germany had the opposite trend, reaching 42 and 63,
respectively
, in 2009.

The second table shows France had the most exchange students in 2007 and 2009, 37 and 58,

correspondingly
. Germany also had
a comparable growing trend
, with lower numbers (18 to 26). In comparison, Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands almost had
identical figures
(33, 32, and 32, respectively), and they all
witnessed
decreases in 2009.

(176 words)

📚 Vocabulary

exchange students
/ɪksˈʧeɪnʤ ˈstjuːdənts/
(noun). sinh viên trao đổi
vocab
marginally decline
/ˈmɑːʤɪnəli dɪˈklaɪn/
(adv). giảm nhẹ
vocab
stay stable
/steɪ ˈsteɪbᵊl/
(verb). ổn định
vocab
plummet
/ˈplʌmɪt/
(verb). giảm mạnh
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). lần lượt
vocab
correspondingly
/ˌkɒrɪsˈpɒndɪŋli/
(adv). tương ứng
vocab
a comparable growing trend
/ə ˈkɒmpərəbᵊl ˈɡrəʊɪŋ trɛnd/
(noun). một xu hướng tăng tương tự
vocab
identical figures
/aɪˈdɛntɪkəl ˈfɪɡəz/
(noun). con số giống hệt nhau
vocab
witness
/ˈwɪtnɪs/
(verb). chứng kiến
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều trường đại học cung cấp các chương trình sinh viên trao đổi đi du học.

--> Many universities offer programs for

to study abroad.

 

2 Doanh số bán sản phẩm giảm nhẹ sau khi đối thủ cạnh tranh mới gia nhập thị trường.

--> The sales of the product

after the new competitor entered the market.

 

3 Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ duy trì chính xác ổn định trong suốt cả ngày.

--> The temperature is expected to

stable throughout the day.

 

4 Sau vụ bê bối, giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh.

--> After the scandal, the company's stock prices

.

💡 Gợi ý

marginally declined

exchange students

plummeted

stay exactly

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

lần lượt

02.

tương ứng

03.

một xu hướng tăng tương tự

04.

con số giống hệt nhau

05.

chứng kiến

Cùng giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 11/03/2023 và học nhiều từ vựng hay nhé.

Tổng hợp bài mẫu Task 1 Writing hay nhất tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!smiley36

1. Cấu trúc tương phản

- While SV, SV

Ví dụ: While the total number of exchange students from Europe to Australia rose, the reverse shows no changes.

- Although SV, SV

Ví dụ: Although France had the largest number of exchange students (61) in 2007, it marginally declined to 60 in 2009.

2. Sử dụng các cựm từ chuyển tiếp (transitional phrases)

- Regarding the first table

- The second table shows

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background