Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/03/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/03/2023: The graph and chart below give information about migration to the UK. The graph below shows how long immigrants in the year 2000-2008 intended to stay in the UK. And the pie-chart shows reasons for migration in 2008.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/03/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

Đặc điểm nổi bật:

 • Hầu hết người nhập cư có kế hoạch sống ở Anh nhiều hơn 2 năm.

 • Work là lý do chính để người nhập cư ở lại UK.

Body 1: DOL mô tả số liệu của line graph: thời gian người nhập cư ở lại Anh.

Body 2: DOL mô tả số liệu của pie chart: lý do mọi người ở lại Anh.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Most immigrants reside in the UK for a maximum of two years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Work was the primary reason for migration.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Up to 2 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2000, up to 2 years = 4 or more years = 150,000.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The following years: a substantial increase.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2004, peaked at roughly 250,000.
Idea 2
Four or more years: had a stable figure of 150,000.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
2 to 4 years: 50,000 to 60,000; a significant jump to 100,000 in 2008.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Work and study: the most prominent reasons: 38% and 32%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Accompanying + joining the family: only 16%.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Unlisted reasons + non-respondents: 7% each.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The line graph represents immigrants' intended duration of stay in the UK from 2000 to 2008. The pie chart demonstrates the reasons behind migration to the UK in 2008.

In general, most immigrants planned to

reside
in the UK for a maximum of two years. In addition, work was the primary reason for migration to the UK in 2008.

In 2000, most immigrants aimed to reside in the UK for "up to 2 years" and "4 or more years" (both categories were around 150,000). The following years

saw a substantial increase
in the former
category,
peaking
in 2004 (at roughly 250,000). In contrast, those intending to reside for four or more years had
a stable figure
throughout the period,
fluctuating
around 150,000. Lastly, in the same time frame, the number of immigrants planning to stay for 2 to 4 years ranged between 50,000 to 60,000, with
a significant jump
to 100,000 in 2008.

In 2008, the pie chart delineates that work and study were the most

prominent
reasons for migration, accounting for 38% and 32% of all immigrants, respectively, while accompanying or joining the family
constituted
only 16%. Finally, unlisted reasons and non-respondents both
comprised
7% each.chiếm

(198 words)

📚 Vocabulary

reside
/rɪˈzaɪd/
(verb). cư trú
vocab
saw a substantial increase
/sɔː ə səbˈstænʃəl ˈɪnkriːs/
(verb). tăng đáng kể
vocab
category
/ˈkætɪɡəri/
(noun). loại
vocab
peak
/ˈpiːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
a stable figure
/ə ˈsteɪbᵊl ˈfɪɡə/
(noun). một con số ổn định
vocab
fluctuate
/ˈflʌkʧueɪt/
(verb). biến động
vocab
a significant jump
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt ʤʌmp/
(noun). tăng mạnh
vocab
prominent
/ˈprɒmɪnənt/
(adj). nổi bật
vocab
constitute
/ˈkɒnstɪtjuːt/
(verb). chiếm
vocab
comprise
/kəmˈpraɪz/
(verb). chiếm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người làm việc ở thành phố New York chọn cư trú ở vùng ngoại ô.

--> Many people who work in New York City choose to

in the suburbs.

 

2 Số lượng khách du lịch đến thăm đất nước này đã tăng đáng kể vào năm ngoái.

--> The number of tourists visiting the country

last year.

 

3 Các loài chim khác nhau được chia thành các loại khác nhau dựa trên kích thước và hình dạng mỏ của chúng.

--> The different species of birds were divided into different

based on their beak size and shape.

 

4 Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh 90 độ F vào chiều nay.

--> The temperature is expected to

90 degrees Fahrenheit this afternoon.

 

5 Phụ nữ chiếm hơn một nửa số sinh viên tại nhiều trường đại học.

--> Women

over half of the student population at many universities.

💡 Gợi ý

categories

reside

constitute

saw a substantial increase

peak at

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một con số ổn định

02.

biến động/dao động

03.

tăng mạnh

04.

nổi bật

05.

chiếm

Phân tích cách làm đề bài IELTS Writing Task 2 ngày 25/03/2023 kèm từ vựng và ngữ pháp hay.

Tổng hợp đề bài viết task 1 hay nhất tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph and chart below give information about migration to the UK. The graph below shows how long immigrants in the year 2000-2008 intended to stay in the UK. And the pie-chart shows reasons for migration in 2008, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Sử dụng đa dạng các loại linking words

- Thêm idea mới: In addition, SV

- Nêu quan điểm tương phản: in contrast, SV

- Thứ tự sự kiện: Lastly, SV; Finally, SV

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: The number of immigrants planning to stay for 2 to 4 years ranged between 50,000 to 60,000.

3. Cấu trúc tương phản: SV while SV

Ví dụ: Work and study were the most prominent reasons for migration, accounting for 38% and 32% of all immigrants, respectively, while accompanying or joining the family constituted only 16%.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background