Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023: The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Khi độ tuổi tăng, chi tiêu cho food and drink và entertainment tăng.

 • Food and drink giữ mức tăng cùng với độ tuổi; entertainment chạm đỉnh (61-75) trước khi giảm (76+)

Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu chi tiêu của food and drink và entertainment.

Cách group data: Nhóm 2 số liệu tương phản nhau: food and drink: under 30 (5%) >< 76+ group (23%) >>> nhóm 2 xu hướng trái ngược nhau: entertainment: tăng đến 23% (age group 61-75) >< giảm 10% (76+ group).

Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu chi tiêu của Restaurant and hotel.

Cách group data: Nêu số liệu nổi bật nhất: under 30 (almost 15%) >>> nhóm 2 số liệu cùng xu hướng: giảm đến 12% (aged 46-60) & lao dốc đến 2% (aged 61-75).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
As the age increases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food, drink, and entertainment expenditure rose.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food and drink kept climbing >< entertainment peaked (61-75 group) before declining (age 76+)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding food and drink
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Under 30: over 5% and consistently increased with age.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 76+ group: 23% (highest percentage)
Idea 2
As for entertainment expenditure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Grew similarly with age: Age group 30 (6%); age group 61-75 (23%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 76+ group: suddenly dropped by 10%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Turning to restaurant and hotel expenditure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Under 30: the most significant proportion (almost 15%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aged 46-60: the figure declined slightly to 12%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aged 61-75: Plummeting to only 2%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 76+ age group: bounced back to roughly 6%, but it still the lowest.

📝 Bài mẫu

The bar chart

depicts
the expenditures
in three categories by age group for UK residents in 2004.

Overall, as the age increases, food, drink, and entertainment expenditure gradually rose. However, while food and drink

kept climbing
with age, entertainment spending
peaked
for the 61-75 age group before declining for the age 76+.

Regarding food and drink,

the figure
started at only over 5% for the age group under 30 and
consistently
increased with age. Ultimately, this category reached its highest percentage for the 76+ group, at roughly 23%. As for entertainment expenditure, its figure grew similarly with age, from around 6% (age group 30) to
approximately
23% (age group 61-75). Despite this, entertainment suddenly
dropped
by 10% for the 76+ group.

Turning to restaurant and hotel expenditure, the age group under 30 had the most significant proportion (almost 15%) out of the three categories. As the age increases, the figure declined slightly to 12% (aged 46-60) before

plummeting
to only 2% (aged 61-75). For the oldest age group, restaurant and hotel
bounced
back to roughly 6%, but the category was still the lowest.

(183 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). mô tả
vocab
the expenditure
/ði ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi phí
vocab
kept climbing
/kɛpt ˈklaɪmɪŋ/
(verb). tiếp tục tăng
vocab
peak
/piːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
the figure
/ðə ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab
consistently
/kənˈsɪstəntli/
(adv). liên tục
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
drop
/drɒp/
(verb). giảm
vocab
plummet
/ˈplʌmɪt/
(verb). giảm mạnh
vocab
bounce
/baʊns/
(verb). nhảy lên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ cột mô tả sự phân bố thống kê điểm của học sinh trong bài kiểm tra toán học.

--> The bar graph

the statistical distribution of students' grades in the mathematics exam.

 

2 Bất chấp những nỗ lực cắt giảm chi tiêu, chi phí vẫn tiếp tục tăng qua từng năm.

--> Despite efforts to reduce costs,

kept climbing year after year.

 

3 Bất chấp đại dịch, số người bắt đầu tập thể dục thường xuyên tiếp tục tăng trong suốt cả năm.

--> Despite the pandemic, the number of people who started exercising regularly

throughout the year.

 

4 Lãi suất đạt đỉnh vào đầu những năm 1980 trước khi giảm dần.

--> Interest rates

in the early 1980s before gradually declining.

 

5 Số liệu trong biểu đồ cho thấy doanh số bán hàng tăng mạnh trong mùa lễ.

-->

in the graph shows a sharp increase in sales during the holiday season.

💡 Gợi ý

peaked

kept climbing

The figure

the expenditures

depicts

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

liên tục

02.

khoảng

03.

giảm

04.

giảm mạnh

05.

nhảy lên

Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 04/03/2023 và học thêm từ vựng hay.

Tổng hợp dang đề thường gặp nhất task 1 tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. As SV, SV (as = when: khi)

Ví dụ: As the age increases, food, drink, and entertainment expenditure gradually rose.

2. Cấu trúc tương phản

- While SV, SV

Ví dụ: While food and drink kept climbing with age, entertainment spending peaked for the 61-75 age group before declining for the age 76+.

- Despite Noun/V-ing/pronoun, SV

Ví dụ: Despite this, entertainment suddenly dropped by 10% for the 76+ group.

- SV, but SV

Ví dụ: Restaurant and hotel bounced back to roughly 6%, but the category was still the lowest.

3. Các cụm từ chuyển tiếp (Transitional phrases)

- Regarding food and drink

- Turning to restaurant and hotel expenditure

4. Cấu trúc song song với Verb: SV1, and V2

Ví dụ: The figure started at only over 5% for the age group under 30 and consistently increased with age

5. As for Noun/V-ing, SV: đối với

Ví dụ: As for entertainment expenditure, its figure grew similarly with age.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background