Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 15/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the production of four different grains (barley, maize, rice, and wheat) in three countries in 2015. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 15/06/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả sản lượng Barley và Wheat được sản xuất ở 3 quốc gia A, B và C.

 • Body 2: DOL mô tả sản lượng Maize and Rice được sản xuất ở các quốc gia này.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The largest producer: country A (barley and wheat) >< country C (maize and rice).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Barley: generally by far the highest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In terms of barley production
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A: the largest (100 MT) >> followed by B and C (90 MT);
Idea 2
Wheat production
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A led (80 MT): surpass C (by 20 MT) & double B.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding maize and rice
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country C: the highest (100 MT of maize & 90 MT of rice);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mize: country A (80 MT) x2 country B;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rice: country B (60 MT), 20 MT higher than A.

📝 Bài mẫu

The chart compares three countries

in terms of
the production of barley, maize, rice, and wheat in 2015, measured in million tonnes (MT).

Overall, the amount of barley and wheat produced in country A was the highest,

whereas
country C was the largest producer of maize and rice. Furthermore, barley was the
staple food
in all surveyed countries, as its
yield
was generally by far the highest.

In terms of barley production, country A was the largest producer, with 100 MT harvested, closely followed by countries B and C, each producing 90 MT.

Additionally
, country A also led in wheat production, with 80 MT,
surpassing
country C by 20 MT and
doubling
the
figure
for country B.

Regarding maize and rice, country C produced the highest yields, with 100 MT of maize and 90 MT of rice.

Meanwhile
, country A produced 80 MT of maize, twice as much as country B. In contrast, the rice production in country B
stood at
60 MT, which was 20 MT higher than country A's
output
.

(172 words)

📚 Vocabulary

in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(preposition). về mặt
vocab
whereas
/weərˈæz/
(conjunction). trong khi
vocab
staple food
/ˈsteɪpəl fuːd/
(noun). thực phẩm chính
vocab
yield
/jiːld/
(noun). sản lượng
vocab
additionally
/əˈdɪʃənəli/
(adv). ngoài ra
vocab
surpass
/sərˈpæs/
(verb). vượt qua
vocab
double
/ˈdʌbəl/
(verb). gấp đôi
vocab
figure
/ˈfɪɡər/
(noun). con số
vocab
meanwhile
/ˈmiːnˌwaɪl/
(adv). trong khi đó
vocab
stand at
/stænd æt/
(verb). đứng ở
vocab
output
/ˈaʊtpʊt/
(noun). sản lượng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Về mặt hiệu suất, chiếc xe này vượt trội hơn tất cả những chiếc xe khác cùng phân khúc.

->

performance, this car is superior to all others in its class.

 

2 Cô thích các hoạt động ngoài trời, trong khi anh trai cô thích ở trong nhà hơn.

-> She enjoys outdoor activities,

her brother prefers staying indoors.

 

3 Gạo là lương thực chính ở nhiều nước châu Á.

-> Rice is a

in many Asian countries.

 

4 Sản lượng rau của trang trại năm nay tăng đáng kể.

-> The farm's

of vegetables has increased significantly this year.

 

5 Công ty đưa ra mức lương tốt; Ngoài ra, nhân viên còn nhận được những phúc lợi tuyệt vời.

-> The company offers a good salary;

, employees receive excellent benefits.

 

6 Những thành tích gần đây của cô vượt qua tất cả các đồng nghiệp của cô.

-> Her recent achievements

those of all her colleagues.

💡 Gợi ý

whereas

surpass

In terms of

staple food

additionally

yield

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

gấp đôi

02.

con số

03.

trong khi đó

04.

đứng ở

05.

sản lượng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The chart below shows the percentage of different types of household waste that were recycled in one city between 1992 and 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1. Cấu trúc tương phản: SV, whereas SV

Ví dụ: The amount of barley and wheat produced in country A was the highest, whereas country C was the largest producer of maize and rice.

-> Giải thích sự tương phản: "Country A sản xuất barley and wheat nhiều nhất" >< "Country C sản xuất nhiều nhất cho maize and rice.

2. Cấu trúc nguyên nhân - kết quả: SV, as SV (as = because)

Ví dụ: Barley was the staple food in all surveyed countries, as its yield was generally by far the highest.

-> Giải thích mối quan hệ nguyên nhân -> kết quả:

Vì sản lượng nhìn chung là cao nhất -> Barley được xem là nguồn lương thực chính.

3. Sử dụng đa dạng các linking words

 • Khi muốn thêm thông tin mới: furthermore, additionally

Ví dụ:

Furthermore, barley was the staple food in all surveyed countries, as its yield was generally by far the highest.

Additionally, country A also led in wheat production, ...

 • Khi chuyển đoạn hoặc mở đầu một nội dung mới.

Ví dụ: In terms of barley production, country A was the largest producer,...

-> Giới thiệu thông tin tiếp theo được mô tả là về "barley production".

Ví dụ: Regarding maize and rice, country C produced the highest yields,...

-> Giới thiệu thông tin tiếp theo được mô tả là về "maize and rice".

 • Khi muốn đưa ra thông tin trái ngược với thông tin trước đó.

Ví dụ: Country A produced 80 MT of maize, twice as much as country B. In contrast, the rice production in country B stood at 60 M, which was 20 MT higher than country A's output.

-> Giải thích sự tương phản: Maize (A = 2B) >< Rice (B > A)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background