Houses’ styles should be the same in local areas or people can choose their preferred styles freely. Discuss and state your opinion - IELTS Writing

Chủ đề kiến trúc (architecture) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình về vấn đề này

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về quan điểm thứ nhất về việc xây nhà giống nhau

  • Body 2: DOL nói về quan điểm thứ hai về việc xây nhà tùy sở thích

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng việc người dân được toàn quyền quyết định thiết kế của nhà mình là tốt hơn

Insert Statement here...
For me, I strongly support the latter idea.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Build houses uniformly
Idea 1
Bring the area a sense of uniformity and maintain traditional values => Boost the local economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Hoi An
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Build houses to people's own liking
Idea 1
Cause inconveniences
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Five-member family live in single-storey house => Face inconvenience
Idea 2
There's no one-size-fits-all design
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It's each person's liberty to live where they like => Would be unreasonable if forced to live where they dislike

📝 Bài mẫu

While some believe that new houses should be built in an

identical style
to the existing ones in the area, others argue that people should have freedom to
design their houses to their own liking
. For me, I strongly support the latter idea.

On the one hand, houses constructed in the same design as surrounding buildings can

bring the area a sense of uniformity
and
maintain traditional values
, which helps boost the local economy. To illustrate, in Hoi An - a famed ancient city in Vietnam that is known for its touristy streets filled with old houses, all the buildings are required to duplicate the style of age-old ones in the area. This is to
preserve the ancient look
, which is one of the city’s
main attractions
. Even international brands such as Starbucks have to
conform to this obligation
.

On the other hand, I side with the view that how a house is designed should lie with the owners alone and not the authorities. To begin with, a traditional design may

cause inconveniences
. For instance, a modern family of five would find it difficult to live in a
single-storey house
with limited land area. Therefore, if the government prohibits buildings with multiple storeys, the family would have to
live in discomfort.
Furthermore, a design from another time may not be everyone’s cup of tea. Being able to reside where they feel content is anyone’s
individual liberties
, thus, being forced to live in a house whose design they dislike would be unreasonable.

In conclusion, although there are sound reasons why newly built houses should mirror the area’s existing architectural style, I believe that it is best that people have authority over their own houses’ design. Because that would bring the residents both happiness and convenience.

(295 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi các từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Identical style
/aɪˈdɛntɪkəl staɪl/
(noun). Phong cách giống nhau
vocab
Design their houses to their own liking
/dɪˈzaɪn ðeə ˈhaʊzɪz tuː ðeər əʊn ˈlaɪkɪŋ/
(verb). Thiết kế nhà của họ theo sở thích của họ
vocab
Bring the area a sense of uniformity
/brɪŋ ði ˈeərɪə ə sɛns ɒv ˌjuːnɪˈfɔːmɪti/
(verb). Mang lại cho khu vực một nét đồng nhất
vocab
Maintain traditional values
/meɪnˈteɪn trəˈdɪʃənl ˈvæljuːz/
(verb). Duy trì các giá trị văn hóa
vocab
Preserve the ancient look
/prɪˈzɜːv ði ˈeɪnʃ(ə)nt lʊk/
(verb). Bảo tồn nét cổ kính
vocab
Main attractions
/meɪn əˈtrækʃ(ə)nz/
(noun). Những điểm thu hút chính
vocab
Conform to this obligation
/kənˈfɔːm tuː ðɪs ˌɒblɪˈgeɪʃən/
(verb). Tuân theo quy định này
vocab
Cause inconveniences
/kɔːz ˌɪnkənˈviːniənsɪz/
(verb). Gây ra sự bất tiện
vocab
Single-storey house
/ˈsɪŋgl-ˈstɔːri haʊs/
(noun). Nhà chỉ có tầng trệt
vocab
Live in discomfort
/lɪv ɪn dɪsˈkʌmfət/
(verb). Sống trong sự thiếu thoải mái
vocab
Individual liberties
/ˌɪndɪˈvɪdjʊəl ˈlɪbətiz/
(noun). Quyền tư do cá nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

1 Người dân nên có quyền thiết kế nhà ở của họ theo ý thích của họ.

=> The masses should have the right to design their houses

.

 

2 Việc tất cả các ngôi nhà đều được xây theo một thiết cố định mang lại cho khu vực một nét đồng nhất.

=> The fact that all the houses following a fixed design

 

3 Khách du lịch không tuân thủ các nghĩa vụ này sẽ bị phạt.

=> Tourists who fail to

will receive fines.

 

4 Nếu chính quyền cấm xây nhà nhiều tầng thì gia đình sẽ phải sống trong cảnh khó chịu

=> If the government prohibits buildings with multiple storeys, the family would have to

.

💡 Gợi ý

brings the area a sense of uniformity

live in discomfort

to their own liking

conform to these obligations

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Phong cách giống nhau

=>

01.
style

 

Duy trì các giá trị văn hóa

=> Maintain

02.

 

Những điểm thu hút chính

=> Main

03.

 

Gây ra những sự bất tiện

=> Cause

04.

 

Nhà chỉ có tầng trệt

=>

05.
house

 

Quyền tư do cá nhân

=> Individual

06.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think the newly built houses should be the same as the old house style in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background