Why are laws limiting working hours for employees enacted? Positive/negative development?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 21/05/2021 chủ đề công việc (work): Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời 2 câu hỏi đề bài đặt ra.

 • Thân bài:

  • Body 1: Trả lời câu hỏi đầu tiên

  • Body 2: Trả lời câu hỏi thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại những ý đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
I think this decision comes from wanting to protect employees’ health and rights, and it is a beneficial one in many ways.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why: Protect employees from being abused
Idea 1
Protect employees’ health from toxic work culture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: extended working hours lead to health issues: back & neck pain, headaches
Idea 2
Protect employees from being abused (asking to work overtime w/o paying)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Positive development
Idea 1
Improve employee’s mood → better cooperation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Boost productivity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Recently, some countries have

brought in laws
to limit working hours. I think this decision comes from wanting to protect employees’ health and rights, and it is a beneficial one in many ways.

Firstly, from my understanding, I think this development

stems from
wanting to improve workers’ health, especially if they’re working in an office environment. Many office workers suffer from health problems such as back and neck pains,
migraines
, and
sleep deprivation
. Overworking seems to be the common cause of these problems. By
restricting working hours,
employees have more time to rest, thus improving their health. Another reason why I think countries introduce this law is to protect employees from
being abused by employers
. For example, it is common nowadays that marketing agency employees are expected to not leave until
meeting their deadlines
, which means they work overtime without getting paid.

Regardless of the reason, I think that this is something to be encouraged. Firstly, limiting working hours will help

improve employees’ moods
as they do not have to overwork anymore. As a result, the relationship between corporate and employees improves, leading to a warmer cooperation attitude. Secondly, although it may
come as a surprise
, there have been studies showing that
productivity
is boosted by limiting working hours. These studies point out that working shorter shifts will help employees stay more focused as it does not
take as much a toll on workers’ physical and mental health
, hence improving productivity for the whole workplace. This is especially true for factory workers, as
repetitive motions
can cause
drowsiness
, so limiting working hours
keeps their minds sharper
.

In conclusion, I understand that countries introduced this law to limit working hours to protect employees’ rights and health. I think this is a beneficial development that needs to be encouraged in many more countries.

(301 words)

📚 Vocabulary

To bring in a law
/tu brɪŋ ɪn ə lɔ/
(verb). Giới thiệu và mang vào sử dụng một luật mới
vocab
To stem from something
/tu stɛm frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Xuất phát từ cái gì đó
vocab
Migraine
/ˈmaɪˌgreɪn/
(noun). chứng đau nửa đầu
vocab
Sleep deprivation
/slip ˌdɛprəˈveɪʃən/
(noun). chứng thiếu ngủ
vocab
To restrict working hours
/tu riˈstrɪkt ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz/
(verb). Giới hạn số giờ làm việc
vocab
To be abused by employer
/tu bi əˈbjuzd baɪ ɛmˈplɔɪər/
(adj). Bị lạm dụng, bóc lột bởi người sử dụng lao động
vocab
To meet a deadline
/tu mit ə ˈdɛˌdlaɪn/
(verb). Hoàn thành một việc gì đó đúng hạn
vocab
To improve one's mood
/tu ɪmˈpruv wʌnz mud/
(verb). Cải thiện tâm trạng của ai đó
vocab
To come as a surprise
/tu kʌm æz ə sərˈpraɪz/
(adj). Là một điều bất ngờ
vocab
Productivity
/proʊdəkˈtɪvəti/
(noun). Năng suất làm việc
vocab
To take a toll on one's physical and mental health
/tu teɪk ə toʊl ɑn wʌnz ˈfɪzɪkəl ænd ˈmɛntəl hɛlθ/
(verb). Ảnh hưởng xấu, bào mòn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần
vocab
Repetitive motions
/rɪˈpɛtɪtɪv ˈmoʊʃənz/
(noun). Những động tác lặp đi lặp lại
vocab
Drowsiness
/ˈdraʊzinəs/
(noun). Cảm giác ngầy ngật buồn ngủ
vocab
To keep one's mind sharp
/tu kip wʌnz maɪnd ʃɑrp/
(noun). Giữ cho đầu óc minh mẫn sắc bén
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

A moderate or severe headache felt as a throbbing pain on 1 side of the head.

Asthma

0% chọn

Eye strain headache

0% chọn

Migraine

0% chọn

A condition of suffering from a lack of sleep

The rate at which a person, company, or country does useful work.

Movements that are done over and over again

The feeling or condition of being tired, sleepy and sluggish

Exercise 2

Tôi hy vọng rằng chính phủ có thể mang đến những luật mới để khiến cho việc xả rác trở thành phạm pháp.

=> I just hope that the government

to make littering completely illegal.

 

Nhiều chính phủ ở châu Âu giới hạn số giờ làm việc xuống 6 đến 7 tiếng một ngày nhằm bảo vệ sức khỏe tâm lý của người dân nước họ.

=> Most European governments have

to only 6 to 7 hours per day to protect their citizens' mental health.

 

Cô ấy phải làm xuyên đêm để hoàn thành việc đúng hạn.

=> She had to work through the night to

.

 

Đấm bốc là một cách rất tốt nhưng hơi bạo lực để cải thiện tâm trạng của bạn.

=> Boxing is a good but quite violent way to

.

 

Quyết định đó là một điều bất ngờ đối với tất cả chúng tôi.

=> The decision

to us all.

 

Tình yêu của họ với nhau xuất phát từ tình bạn từ thời phổ thông.

=> Their love

their friendship since highschool.

 

Công đoàn của quận đang điều tra công ty này sau khi có một người tố giác rằng nhân viên ở đây bị bóc lột nặng nề bởi quản lý. => The district workers' union is investigating the company after a whistleblower told them that the staffs here

by the employer.

 

Công việc đang có ảnh hưởng cực kì xấu lên sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của tôi.

=> This job is

my physical health and mental health.

 

Chơi trò chơi điện tử đã được chứng minh là một cách tốt để người cao tuổi có thể giữ đầu óc minh mẫn.

=> Playing video games has been proven to be a good way for old people to

.

 

💡 Gợi ý

improve your mood

came as a surprise

restricted working hours

taking a heavy toll on

keep their mind sharp

bring in laws

meet the deadline

stemmed from

are severely abused

Bấm vào trang IELTS Writing Samples để tham khảo thêm nhiều bài mẫu Writing Task 2 cực hay khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley2 Sau sample Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Do you think they are a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background