Differences between countries become less evident each year. Benefits vs drawbacks?

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2021 lần này có chủ đề về Government: "Nowadays the differences between countries are becoming less evident because people follow the same media. Do the advantage of this trend outweigh the disadvantages?". Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi trên đề bài cũng như để người chấm nắm được hướng lập luận của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về những ưu điểm của xu hướng này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những nhược điểm của xu hướng này.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù có những hạn chế nhưng nhìn chung đây vẫn là một xu hướng phát triển tốt

Insert Statement here...
Despite some possible drawbacks of this development, I still think the benefits outweigh the downsides
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Learn about global social issues → becoming aware of our own
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: follow the US elections → becoming more engaged in politics in general → be more aware during the VNmese election
Idea 2
Promote our culture to the world
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: more food channels are featuring VNmese food → promote tourism and encourage more foreigners to work and live here
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Not being able to focus on local news
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: media outlets have to report news from around the world → have to filter out stories happening in local areas
Idea 2
Losing cultural identities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: more people are consuming media from SKorea → imitating their lifestyles and degrading our own

📝 Bài mẫu

With the current globalization trend, boundaries between countries are

becoming more blurred
as people around the world consume the same media. Despite some possible drawbacks of this development, I still think the benefits outweigh the downsides.

There are various reasons why this trend is advantageous to the whole society. Firstly, by following news globally, we can learn about

social issues
happening in other countries and apply the solutions to our own. For example, many Vietnamese, especially teenagers and young adults, were interested in the recent US
presidential election
. Many people have reported that they became more
engaged in
political issues in general. As a result, this year’s election in Vietnam
saw a peak in engagement
among young adults, with many discussions in online forums. Secondly, more people are watching the same media, like Youtube, which can be an opportunity for us to
promote our own culture
. For example, more international food bloggers and reviewers are going to Vietnam because they saw videos and TV series broadcasted about Vietnamese food on these
global media outlets
. As a result, the number of tourists to Vietnam has significantly increased.

However, I must admit that there are some disadvantages to this trend. Firstly,

limiting one’s media consumption
to outlets that feature news from around the world can mean
being ignorant about
local news. For example, a small piece of local information, like a recent robbery, can get lost amongst various news coming from around the world. As a result, many can
become insensitive to
changes in the local community. Secondly, one might lose one’s cultural identities if following global media outlets carelessly. With the rising trend of the Korean entertainment industries, many people in Vietnam are
adapting to
the Korean lifestyle, for example. This overall is still a harmless trend, but in extreme cases, it has led to young adults
degrading their own cultural identities
and chasing after foreign cultures.

In conclusion, I understand that there are some disadvantages to this globalization trend in media consumption. However, I think that the advantages brought by this development far outweigh the disadvantages.

(346 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi danh sách các từ vựng dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 vừa rồi.

to become (more) blurred
/tu bɪˈkʌm (mɔr) blɜrd/
(verb). trở nên mờ nhạt, không rõ ràng
vocab
social issues
/ˈsoʊʃəl ˈɪʃuz/
(noun). những vấn đề, diễn biến trong xã hội
vocab
presidential election
/ˌprɛzəˈdɛnʧəl ɪˈlɛkʃən/
(noun). cuộc bầu cử tổng thống
vocab
to be engaged in something
/tu bi ɛnˈgeɪʤd ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). có hứng thú với một vấn đề nào đó
vocab
(for something) to see a peak in engagement
/tu si ə pik ɪn ɛnˈgeɪʤmənt/
(verb). có nhiều người tương tác với một nội dung nào đó hơn bao giờ hết
vocab
to promote a culture
/tu prəˈmoʊt ə ˈkʌlʧər/
(verb). quảng bá một nền văn hóa
global media outlets
/ˈgloʊbəl ˈmidiə ˈaʊtˌlɛts/
(noun). những kênh truyền thông toàn cầu
vocab
to limit one's media consumption
/tu ˈlɪmət wʌnz ˈmidiə kənˈsʌmpʃən/
(verb). giới hạn sự tiêu thụ văn hóa phẩm
to be ignorant about something
/tu bi ˈɪgnərənt əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(adj). thiếu kiến thức về một vấn đề nào đó
vocab
to become insensitive to something
/tu bɪˈkʌm ɪnˈsɛnsətɪv tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trở nên lãnh cảm với một cái gì đó
to adapt to something
/tu əˈdæpt tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thích nghi với một điều gì đó
vocab
to degrade one's own cultural identity
/tu dɪˈgreɪd wʌnz oʊn ˈkʌlʧərəl aɪˈdɛntəti/
(verb). hạ thấp bản sắc dân tộc của bản thân mình

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Problems that affect many people within a society

=>

01.

 

A movement in which people vote for leaders-to-be.

=>

02.

 

Broadcasting channel providing news, information and feature stories to the world by way of newspapers, magazines, social media and the Internet, television and radio.

=>

03.

 

Not aware of changing situations, and therefore of the need to react to them.

=> To become

04.
to something

 

To change your behaviour in order to deal with a new situation.

=> To

05.
to something

 

Not clear, not explicit.

=> To become

06.

Exercise 2

Anh ấy bị cuốn vào trò chơi đến độ quên nấu bữa tối.

=> He was so

that he forgot to cook dinner.

 

Những quảng cáo của chúng tôi đã có được nhiều tương tác hơn bao giờ hết sau khi tụi tôi trả cho Facebook một số tiền không được nhỏ cho lắm.

=> Our ads

after we paid Facebook a not-so-small amount of money.

 

Cô ấy thường mặc áo dài đến trường hồi còn ở Anh để quảng bá văn hóa Việt Nam.

=> She usually wears Áo Dài to school during her time in the UK to

.

 

Ông ấy phải giới hạn thời gian xem TV của con mình vì nó đang học hành sa sút.

=> He had to

since he is falling behind at school.

 

Nhiều thanh thiếu niên hiện nay đang không nắm bắt được những vấn đề chính trị hiện tại

=> Many teenagers are surprisingly

current politics.

 

Anh ta tự hạ thấp bản sắc dân tộc mình để hòa nhập được với đám bạn da trắng.

=> He

in order to fit in with his white friends.

💡 Gợi ý

promote Vietnamese culture

ignorant about

limit his son's media consumption

engaged in the game

degraded his own cultural identity

saw a peak in engagement

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Nowadays the differences between countries are becoming less evident because people follow the same media. Do the advantage of this trend outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background