Why is university entrance exam getting increasingly competitive? Positive/negative development?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 14/05/2021 chủ đề giáo dục (education): Competition for university study is becoming increasingly strong. Why are universities becoming more competitive? Is this a positive or negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi và bên cạnh đó cho người chấm nắm sơ được hướng trả lời của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ trình bày nguyên nhân vì sao các trường đai học ngày nay có tỷ lệ cạnh tranh cao

  • Body 2: Tiếp đó, DOL sẽ trình bày quan điểm của mình về vấn đề này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
I believe there are two main reasons for this, and I don’t think this is either an entirely positive or negative phenomenon.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why colleges are competitive
Idea 1
More and more families are investing in their children’s education → children are getting more competitive → college admissions needs to be competitive
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: old times, children can drop out and do farming jobs, nowadays parents want children to have white collared jobs
Idea 2
Rising population → greater demands for college seats
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: high school students’ population is at an all-time high
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Neither positive nor negative
Idea 1
Positive because future generations are getting more educated and knowledgeable → innovate the country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: more and more college graduates in VN → more technological companies → develop country
Idea 2
Negative because colleges getting more and more competitive means that there is more pressure on high school students and parents
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: financial pressure of attending tutoring centers, mental health issues…

📝 Bài mẫu

In recent years, it has been noticeable that the university entrance exam is getting increasingly competitive, and some have questioned why or whether this is a positive development. I believe there are two main reasons for this, and I don’t think this is either an entirely positive or negative phenomenon.

The first reason why attending

tertiary education
nowadays is more competitive than ever is due to the vast investment of parents into their children’s education. In the past, it was acceptable for a child to
drop out of school
to help with farming. However, most parents now want to
ensure a better future
for their kids, so they urge them to
compete for a slot
in the most
prestigious
university possible. The second reason why universities are getting harder to get into is simply because of the rising population of
high schoolers
. More universities should have been built to
accommodate this demand
from upcoming generations. However, because the rate of opening new colleges cannot compete with that of population rise, children would have to compete against one another for
college admissions.

Regardless of the reason for this development, I do not see this as entirely positive nor negative. On the one hand, there are some benefits to this. Future generations will be more

knowledgeable
than the current ones. With an influx of fresh graduates equipped with high-level knowledge, the country can expect more
technological developments
. This can be seen from the growth of
entrepreneurship
in the technology industry. On the other hand, however, this intense competition will
take a toll on
both students and parents. More time will be spent studying for the exam, which
equates to
deteriorating physical and mental health
of high schoolers. Parents are also affected by the mental and financial pressure of finding and paying for
tutoring centers
.

In conclusion, getting into colleges is more competitive due to children being more competitive and the population rising. Although I think this is a positive development for society, some measures are needed to prevent the ultimate

burnout
.

(340 words)

📚 Vocabulary

tertiary education
/ˈtɜrʃəri ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). các trường lớp giáo dục sau trung học phổ thông (đại học, cao đẳng, trường nghề)
vocab
to drop out of school
/tu drɑp aʊt ʌv skul/
(verb). bỏ học, nghỉ học luôn
vocab
to ensure a better future for somebody
/tu ɛnˈʃʊr ə ˈbɛtər ˈfjuʧər fɔr ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho ai đó
vocab
to compete for a slot
/tu kəmˈpit fɔr ə slɑt/
(verb). cạnh tranh để giành suất
vocab
prestigious
/prɛˈstɪʤəs/
(adj). danh giá
vocab
high schoolers
/haɪ ˈskulərz/
(noun). học sinh trung học
vocab
to accomodate a demand
/tu əˈkɑməˌdeɪt ə dɪˈmænd/
(verb). phục vụ một nhu cầu nào đó
college admission
/ˈkɑlɪʤ ædˈmɪʃən/
(noun). việc tuyển sinh và nhập học đại học
vocab
to be knowledgeable
/tu bi ˈnɑləʤəbəl/
(adj). hiểu biết rộng
vocab
technological developments
/ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl dɪˈvɛləpmənts/
(noun). những sự phát triển về mặt công nghệ
vocab
entrepreneurship
/ˌɑntrəprəˈnɜrʃɪp/
(noun). sự khởi nghiệp
vocab
to take a toll on someone
/tu teɪk ə toʊl ɑn ˈsʌmˌwʌn/
(adj). có tác động xấu lên ai đó
to equate something to something
/ɪˈkweɪt tu/
(adj). đánh đồng một thứ với cái gì đó
vocab
deteriorating physical and mental health
/dɪˈtɪriəˌreɪtɪŋ ˈfɪzɪkəl ænd ˈmɛntəl hɛlθ/
(noun). sức khỏe thể chất và tinh thần hư hại, xuống cấp dần
vocab
tutoring centers
/ˈtutərɪŋ ˈsɛntərz/
(noun). trung tâm gia sư
vocab
burnout
/ˈbɜrˌnaʊt/
(noun). chứng kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các trường lớp giáo dục sau trung học phổ thông (đại học, cao đẳng, trường nghề)

=>

01.

 

Học sinh trung học

=>

02.

 

Việc tuyển sinh và nhập học đại học

=>

03.

 

Những sự phát triển về mặt công nghệ

=>

04.

 

Trung tâm gia sư

=>

05.

 

Sức khỏe thể chất và tinh thần hư hại, xuống cấp dần

=>

06.

 

Chứng kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần

=>

07.

 

Sự khởi nghiệp

=>

08.

 

Danh giá

=>

09.

 

Hiểu biết rộng

=>

10.

 

Exercise 2

Anh ấy bỏ học ở trường trung học hiện tại để đi du học.

=> He

to study abroad.

 

Cô ấy phải làm việc siêng năng bây giờ để đảm bảo được một tương lai tốt cho chính mình.

=> She has to work hard now to

.

 

Họ phải cạnh tranh với nhau để giành suất đi du học ở Bắc Kinh.

=> They have to

in Beijing.

 

Do thông báo phút chót nên dàn nhân viên bếp đã rất chật vật mới có thể phục vụ được nhu cầu của một sự kiện lớn như vậy.

=> Due to last-minute announcement, the kitchen staff struggled really hard to be able to

for such a grand event.

 

Những chất tẩy rửa mạnh này đang có tác động xấu lên tay tui.

=> These strong cleaning detergents are

my hands.

 

💡 Gợi ý

compete for a slot to study abroad

taking a toll on

accommodate the demand

dropped out of his current high school

ensure a better future for herself

Tham khảo thêm các bài mẫu Writing Task 2 chất lượng khác tại chuyên mục IELTS Writing Samples của DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Competition for university study is becoming increasingly strong. Why are universities becoming more competitive? Is this a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background