Many people put their personal information online - IELTS Writing

Chủ đề công nghệ (technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi trên đề bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ chỉ ra những điểm tốt của chuyện này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cũng sẽ chỉ ra những điểm chưa tốt để quá trình lập luận không bị một chiều và quan điểm của mình thuyết phục hơn

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù có những ưu điểm nhưng ta cũng không nên đưa thông tin cá nhân lên mạng.

Insert Statement here...
I think that, despite the convenience it brings, people should not put their personal information online.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Technology is making things more accessible
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: don’t have to go to banks to sign up, using one social media account to sign up for multiple things
Idea 2
Easier to remember
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: don’t have to remember answers for long security questions
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Becoming the target for physical and identity theft
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: social media accounts can be hacked → people know your personal information
Idea 2
Prone to receive ads and telesales
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: some evidence of social media selling personal information → prone to receive advertisement

📝 Bài mẫu

With the advancement of technology, more people are opening accounts for social media and online banking purposes. This has led to the question of whether it is beneficial to put personal information online. I think that, despite the convenience it brings, people should not put their personal information online.

On the one hand, I can understand why people would put their personal information online. Firstly, it makes

signing up for accounts
much more convenient for users. For example, in the past, to open up a stock account, people would have to go to a stock company and
complete lots of paperwork
. By providing personal information online, people save time doing these registrations. Another benefit is that this makes signing in to these accounts easier for users. Instead of choosing security questions and remembering the answer for them like in the past, nowadays, users only need to provide their phone number or email address to
get verified
. This feature is useful when someone is trying to sign in to a bank account during an emergency.

On the other hand, there are multiple problems with readily providing one’s personal information online. The first one is that, by doing so, the user will become

a target for
not just material but also
identity thefts
. Social media accounts
are prone to
be hacked. Once the thief acquires the person’s address, they can easily
break into
that person's house, especially with other information already posted on social media, like vacation plans. Even worse, they can
impersonate
the user to
claim insurance
.
On a less serious note
, when users give out their information to the social media company or the bank, there is still a slight chance that these companies will sell it to telesales people. There have been reports that some social media platforms, such as Tiktok, collect and sell user's personal information.

In conclusion, although providing personal information makes registration convenient for people, it has to be done carefully since currently, it still does more harm than good.

(334 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu một số từ vựng bổ ích thông qua bài Writing IELTS mẫu phía trên.

To sign up for an account
/tu saɪn ʌp fɔr ən əˈkaʊnt/
(verb). Đăng kí tài khoản để tham gia sử dụng một dịch vụ/ trang web nào đó
vocab
To complete paperworks
/tu kəmˈplit ˈpeɪpərˌwɜrks/
(verb). Điền giấy tờ/Làm thủ tục
vocab
To get oneself verified
/tu gɛt ˌwʌnˈsɛlf ˈvɛrəˌfaɪd/
(verb). Xác thực danh tính
vocab
To be a target for something
/tu bi ə ˈtɑrgət fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Trở thành mục tiêu của một cái gì đó
vocab
Identity theft
/aɪˈdɛntəti θɛft/
(noun). Ăn cắp nhân dạng, danh tính
vocab
To be prone to something
/tu bi proʊn tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Dễ bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó xấu
To break into something/somewhere
/tu breɪk ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/ˈsʌmˌwɛr/
(verb). Đột nhập vào đâu đó/ Phá khóa của một cái gì đó
vocab
To impersonate somebody
/tu ɪmˈpɜrsəˌneɪt ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Đóng giả làm ai đó
vocab
To claim insurance
/tu kleɪm ɪnˈʃʊrəns/
(verb). Lấy tiền bảo hiểm
vocab
On a lighter note
/ɑn ə ˈlaɪtər noʊt/
(adv). Ở một mặt đỡ nghiêm trọng hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/6

What is the meaning of 'On a lighter note'?

Sing smaller

0% chọn

Sing in a lower voice

0% chọn

Change the subject to a less serious topic

0% chọn

Which is the correct expression for 'Ăn cắp nhân dạng, danh tính'?

Yesterday, a theft broke ____ my house.

Kids who are neglected by their parents are often prone ____ depression.

She didn't know that she was selected to be the target ____ her family's Halloween prank.

I'd to sign up ____ the new art class at school.

Exercise 2:

Cô ấy dành cả ngày ngồi làm thủ tục để xin học bổng.

=> She spent all day

to apply for a scholarship.

 

Xác thực danh tính bản thân để lấy được dấu tích xanh trên Facebook rất dễ.

=> It is actually very easy to

to get the blue check on Facebook.

 

Thằng bé giả làm bố nó để nghe cuộc điện thoại từ giáo viên nhưng người giáo viên đã phát hiện ra gần như ngay lặp tức.

=> He

his father's to answer the teacher's phone call but the teacher found out almost immediately.

 

Cô ấy tốn gần 2 tiếng đồng hồ ngồi điền giấy tờ để lấy được tiền bảo hiểm.

=> It takes nearly 2 hours of filling paperwork for her to

.

💡 Gợi ý

get yourself verified

impersonated

claim her insurance

completing paperwork

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Many people put their personal information online (address, telephone number, and so on) for purposes such as signing up for social networks or online banking. Is this a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background