Describe your favorite drink - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe your favorite drink IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Well, when it comes to drinks, nothing can beat a glass of cold brew coffee on a hot day in Saigon.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What kind drink it is & How you knew about it
Idea 1
I just got to know about cold brew coffee 3 months ago when I went to a coffee shop with my friends
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It was just cold brewed coffee, all kinds of other ingredients could be added into the liquid to flavor it
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
How it is made & why you like it
Idea 1
My cold brew coffee had the flavor of vanilla which really had my brain blown away => a perfect blend of sweetness, bitterness, aromatic smell and coldness => drove me almost crazy and made me crave more
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Requires some simple equipment to grind, filter and chill the coffee => the only nuisance here is that this takes time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Everytime I try a new one, I feel as if I have discovered something unprecedented and start getting really into it.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Well, when it comes to drinks, nothing can beat a glass of cold brew coffee on a hot day in Saigon.

To be frank
, I just got to know about this kind of drink 3 months ago when I went to a coffee shop with my friends. Arousing my curiosity, this drink really confused me at first with all sorts of flavor that the shop could offer. Although it was just cold brewed coffee, all kinds of other ingredients such as
lemongrass
,
raspberry
,
cranberries
,
lime
, or honey could be added into the liquid to flavor it.

At first, I was hesitant about choosing it, but a few seconds later, I picked the 5th one on the menu since it was my favorite number. Interestingly, my cold brew coffee had the flavor of vanilla which really had my brain blown away. Truth be told, it was a perfect blend of sweetness,

bitterness
,
aromatic smell
and coldness, which all drove me almost crazy and made me crave for more.

Talking about the making process, I must say it is kind of

straightforward
as it requires some simple equipment to grind, filter and chill the coffee. The only
nuisance
here is that this takes time, so cold brew coffee is usually made the night before in order to be served the next morning. As for me, I simply love the taste of this coffee with all the
combinations
of it. Every time I try a new one, I feel as if I have discovered something
unprecedented
and start getting really into it.

(259 words)

📚 Vocabulary

When it comes to
/wɛn ɪt kʌmz tu/
(adv). Nói về cái gì đó
To arouse my curiosity
/tu əˈraʊz maɪ ˌkjʊriˈɑsəti/
(verb). Dấy lên sư tò mò của tôi
vocab
To flavor something
/tu ˈfleɪvər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm cho cái gì đó có hương vị
vocab
To be hesitant about something
/tu bi ˈhɛzɪtənt əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Lưỡng lự về việc gì đó
vocab
To have my brain blown away
/tu hæv maɪ breɪn bloʊn əˈweɪ/
(verb). Hoàn toàn ngạc nhiên
vocab
To drive sb crazy
/tu draɪv sb ˈkreɪzi/
(verb). Khiến tôi phát điên
vocab
To crave something
/tu kreɪv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thèm cái gì đó
vocab
To take time
/tu teɪk taɪm/
(verb). Tốn thời gian
vocab
To get into something
/tu gɛt ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sả

=>

01.

 

Trái mâm xôi

=> A

02.

 

Trái nam việt quất

=> A

03.

 

Trái chanh

=> A

04.

 

Vị đắng

=>

05.

 

Mùi thơm

=>

06.
smell

 

Một quy trình đơn giản

=> A

07.
process

 

Điều phiền toái

=> A

08.

 

Sự kết hợp

=> A

09.

 

Một trường hợp chưa từng có

=> An

10.
case

Exercise 2:

QUIZ 1/6

What does 'to have one's brain blown away' mean?

To be extremely surprised

0% chọn

To be really happy

0% chọn

To a sad

0% chọn

The drink was so delicious that is _____ me crazy.

I really crave _______ because it's been so long since I last had some.

I was hesitant ____ moving out.

Making cold brew coffee _____ time, specifically around 24 hours.

I started to get _____ coffee after drinking coffee here at this shop.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Objects, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background