Topic Food (chủ đề thực phẩm): Câu hỏi kèm trả lời mẫu band 8.0+

Topic Food (Thực phẩm) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Danh sách các câu hỏi thường được sử dụng trong đề thi IELTS Speaking Part 3 Food.

📚 Vocabulary

to aim for something
/tuː eɪm fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hướng tới một điều gì đó
vocab
to be exposed to something
/tuː biː ɪksˈpəʊzd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). được tiếp xúc với một cái gì đó
vocab
to be eager to do something
/tuː biː ˈiːgə tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). háo hức làm một việc nào đó
vocab
to line up (for something/to do something)
/tuː laɪn ʌp/
(verb). xếp hàng
vocab
to have an urge to do something
/tuː hæv ən ɜːʤ tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có một sự thôi thúc để làm một cái gì đó
vocab
to be bothered by something
/tuː biː ˈbɒðəd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị phiền lòng bởi một thứ gì đó
vocab
to die down
/tuː daɪ daʊn/
(verb). lặng dần, biến mất dần
vocab
to survive something
/tuː səˈvaɪv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). sống sót qua được một điều gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong topic Food Part 3 Sample IELTS Speaking nhé!

Exercise 1

1 Travelling is a great chance for me to

other countries' cultural norms and practices.

 

2 We always

excellence in our services.

 

3 Young people

set up their own business instead of working for other people.

 

4 In my country, teenagers often spend hours

to get to buy the limited products from local stores.

 

5 The story was so funny that she could barely control her emotion and

laugh out loud.

 

6 It's annoying to

by loud noises made by other people in the library.

 

7 The presenter has to wait for the laughter to

before continuing with his speech.

💡 Gợi ý

be bothered

are often eager to

be directly exposed to

die down

had a sudden urge to

aim for

lining up

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sư quan sát =>

01.

 

Nền ẩm thực =>

02.

 

Các gia vị =>

03.

 

Phương pháp nấu nướng =>

04.

 

Triết lý =>

05.

 

Sự cân bằng và hài hòa giữa các nguyên tố =>

06.
balance and
07.

 

Thời đại mạng xã hội => The age of

08.

 

Các đặc sản =>

09.

 

Các yếu tố địa lý =>

10.
elements

 

Sự toàn cầu hóa =>

11.

 

Một bữa tối thịnh soạn => A

12.
dinner

 

Nông sản tươi => Fresh

13.

 

Người Đan Mạch => The

14.

Các chủ đề nói thường gặp!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 Food, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background