Topic Money (Tiền bạc): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Money (Tiền bạc) - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Tiền bạc và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Money - Speaking Part 1 sample.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Money Part 1 thường được dùng trong bài.

treat myself
/triːt məˈsɛlf/
(verb). thưởng cho bản thân
vocab
save for a rainy day
/seɪv fər ə ˈreɪni deɪ/
(verb). tiết kiệm cho những mưa gió, những việc không may xảy đến
vocab
go crazy with spending
/goʊ ˈkreɪzi wɪð ˈspɛndɪŋ/
(verb). tiêu xài quá trớn, vô độ, không kiểm soát
vocab
set aside
/sɛt əˈsaɪd/
(verb). để dành, cất giữ
vocab
budget
/ˈbʌdʒɪt/
(noun). ngân sách
vocab
resist the temptation
/rɪˈzɪst ðə təmpˈteɪʃən/
(verb). chống lại sự cám dỗ
vocab
buy stuff on impulse
/baɪ stʌf ɒn ɪmˈpʌls/
(verb). mua đồ một cách bốc đồng, không suy nghĩ kỹ lưỡng
vocab
overspend
/ˌoʊvərˈspɛnd/
(verb). chi tiêu quá mức
vocab
pay off debt
/peɪ ɒf dɛt/
(verb). trả nợ
vocab
digital payment
/ˈdɪdʒɪtəl ˈpeɪmənt/
(noun). thanh toán kỹ thuật số
vocab
irreplaceable
/ˌɪrɪˈpleɪsəbl/
(adj). không thể thay thế
vocab
tangible
/ˈtæŋgəbl/
(adj). hữu hình
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài IELTS Speaking Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

ngân sách

02.

chi tiêu quá mức:

03.

trả nợ:

04.

thanh toán kỹ thuật số:

05.

thưởng cho bản thân:

Những chủ đề Speaking quen thuộc trong cuộc sống, tham khảo thêm!

💡 Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking Part 1 chủ đề Money bao gồm câu hỏi, câu trả lời mẫu và list từ vựng ghi điểm. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background