Chủ đề Online Shopping - Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Bài Mẫu Chủ Đề Online Shopping - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3 Online Shopping. Xem ngay dưới đây.

📚 Vocabulary

from the comfort of home
/frɒm ðə ˈkʌmfət ɒv həʊm/
(adv). (làm việc gì đó) trong sự thoải mái của nhà mình
vocab
to try on something
/tuː traɪ ɒn ˈsʌmθɪŋ /
(verb). mặc thử một cái gì đó
vocab
to have doubts about something
/tuː hæv daʊts əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có sự nghi hoặc về một thứ gì đó
vocab
to keep something in mind
/tuː kiːp ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd/
(verb). nhớ điều gì đó trong đầu
vocab
to bend over backwards to do something
/tuː bɛnd ˈəʊvə ˈbækwədz tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cố gắng hết sức (thậm chí là quá sức) để làm việc gì đó
vocab
to fail to consider something
/tuː feɪl tuː kənˈsɪdə ˈsʌmθɪŋ/
(verb). không tính đến việc gì đó
to make a purchase
/tuː meɪk ə ˈpɜːʧəs/
(verb). thực hiện một giao dịch
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Online Shopping Speaking Part 3 nhé!

Exercise 1:

1 Học online cho phép người ta học trong sự thoải mái ở nhà

=> Online learning allows people to study

 

2 Anh ấy đang mặc thử chiếc quần mới

=> He

his new pants

 

3 Tôi đang có những nghi ngại về việc dời ra nước ngoài sống

=> I'm

moving abroad

 

4 Con có thể đi chơi nhưng nhớ là mình có chuyến bay sớm vào sáng mai nhé

=> You can go out but

we have an early flight tomorrow morning

 

5 Anh ta cố gắng hết sức mình để gây ấn tượng với crush

=> He

to impress his crush

 

6 Cô ấy đã giặt đồ nhưng không tính đến thời tiết xấu, nên bây giờ cô ấy không mang đồ đi phơi được

=> She did her laundry but

the bad weather, so now she can't hang them up to dry

 

7 Cô ấy tiếc nuối ngay khi vừa mua hàng xong

=> She regretted as soon as she

 

8 Nhờ vào đợt giảm giá, tôi mua được cái áo với giá tiền chỉ bằng một phần nhỏ giá gốc.

=> Thanks to the discount, I bought the shirt for only

.

💡 Gợi ý

having doubts about

fail to consider

bends over backwards

is trying on

made the purchase

from the comfort of their own home

keep in mind

a fraction of the original price

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tiện lợi

=> To be

01.

 

Chính sách đổi trả linh hoạt

=> Flexible

02.
and
03.
policies

 

Giảm giá và khuyến mãi

=> Discounts and

04.

 

Phiếu giảm giá

=> A

05.

 

Góc nhìn làm ăn

=> Business

06.

 

Tăng giá

=> To

07.
up the price

 

Mức thu nhập

=>

08.
level

 

Phí phụ thu

=>

09.
costs

 

Hàng nhái/hàng giả

=> A

10.

 

Đội giá lên

=> To

11.
prices

 

Những điểm thu hút

=>

12.

 

Phiền hà, nhàm chán

=> To be

13.

Tham khảo ngay các bài mẫu IELTS Speaking Part 3 khác liên quan:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Online Shopping, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background