Topic Relaxation (chủ đề Thư giãn): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Relaxation (Thư giãn) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Relaxation - Speaking Part 3 sample

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Relaxation thường được dùng trong bài IELTS Speaking sample vừa rồi.

let alone
/lɛt əˈloʊn/
(conjunction). huống chi là
vocab
binge-watch
/bɪnʤ-wɑʧ/
(verb). xem phim liên tục
vocab
hang out
/hæŋ aʊt/
(verb). đi chơi
vocab
soak up some sunshine
/soʊk ʌp səm ˈsʌnˌʃaɪn/
(verb). đón chút nắng
vocab
killing two birds with one stone
/ˈkɪlɪŋ tu bɜrdz wɪθ wʌn stoʊn/
(verb). (idiom) một công đôi việc
vocab
interfere with
/ˌɪntərˈfɪr wɪθ/
(verb). can thiệp, ngăn cản
vocab
constant exposure
/ˈkɑnstənt ɪkˈspoʊʒər/
(noun). tiếp xúc liên tục
vocab
fatigue
/fəˈtiɡ/
(noun). Mệt mỏi
vocab
contentment
/kənˈtɛntmənt/
(noun). sự hài lòng, hạnh phúc
vocab
go for a stroll
/ɡoʊ fər ə stroʊl/
(verb). đi dạo
vocab
streaming service
/ˈstrimɪŋ ˈsɜrvɪs/
(noun). dịch vụ phát trực tuyến
vocab
wellness trend
/ˈwɛlnəs trɛnd/
(noun). xu hướng chăm sóc sức khỏe
vocab
meditation
/ˌmɛdəˈteɪʃən/
(noun). thiền định
vocab
spa retreats
/spɑ riˈtrits/
(noun). spa nghỉ dưỡng
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống

01.

xem phim liên tục:

02.

đi chơi:

03.

đi dạo:

04.

dịch vụ phát trực tuyến:

05.

đón chút nắng:

Cập nhật các chủ đề Speaking mới nhất!

💡 Lời kết

Hy vọng những câu hỏi và mẫu câu trả lời cùng từ vựng/ cấu trúc câu phía trên sẽ giúp bạn ghi điểm thật cao trong phần thi IELTS Speaking Part 3, biến một chủ đề như Want to go somewhere to relax trở thành chủ đề “tủ” của bạn trong kỳ thi sắp đến.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background