Topic Breakfast (Bữa sáng): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Breakfast - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Bữa sáng và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Breakfast - Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm Sample Speaking chủ đề Breakfast Part 1 thường được dùng trong bài.

filling
/ˈfɪlɪŋ/
(adj). no
vocab
energy
/ˈenədʒi/
(noun). năng lượng
vocab
condensed
/kənˈdenst/
(adj). cô đặc
vocab
metabolism
/məˈtæbəlɪzəm/
(noun). sự trao đổi chất
vocab
productive
/prəˈdʌktɪv/
(adj). năng suất, hiệu quả
vocab
sluggish
/ˈslʌɡɪʃ/
(adj). chậm chạp, uể oải
vocab
irritable
/ˈɪrɪtəbl/
(adj). dễ cáu, bực bội
vocab
hectic
/ˈhektɪk/
(adj). bận rộn, tất bật
vocab
task
/tɑːsk/
(noun). nhiệm vụ, công việc
vocab
mindfulness
/ˈmaɪndflnəs/
(noun). chánh niệm
vocab
meditation
/ˌmedɪˈteɪʃn/
(noun). thiền
vocab
mindset
/ˈmaɪndset/
(noun). tư duy, suy nghĩ
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley18

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 

no -->

01.

 

năng lượng -->

02.

 

cô đặc -->

03.

 

sự trao đổi chất -->

04.

 

năng suất, hiệu quả -->

05.

 

chậm chạp, uể oải -->

06.

 

dễ cáu, bực bội -->

07.

 

bận rộn, tất bật -->

08.

 

nhiệm vụ, công việc -->

09.

 

chánh niệm -->

10.

 

thiền -->

11.

 

tư duy, suy nghĩ -->

12.

Tham khảo các topic speaking khác nhé!

💡 Lời kết

Hy vọng những câu hỏi và mẫu câu trả lời cùng từ vựng/ cấu trúc câu phía trên sẽ giúp bạn ghi điểm thật cao trong phần thi IELTS Speaking Part 1, biến một chủ đề như Breakfast trở thành chủ đề “tủ” của bạn trong kỳ thi sắp đến. smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background