Topic Business: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Business - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Business - IELTS Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

To be into something
/tu bi ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích điều gì đó
vocab
To cater to something
/tu ˈkeɪtər tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phục vụ cho điều gì đó
vocab
To require something
/tu ˌriˈkwaɪər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đòi hỏi cái gì đó
vocab
To be pushed to the verge of bankruptcy
/tu bi pʊʃt tu ðə vɜrʤ ʌv ˈbæŋkrəptsi/
(verb). Bị đẩy đến bờ vực phá sản
vocab
To have their pros and cons
/tu hæv ðɛr proʊz ænd kɑnz/
(verb). Có mặt tốt và mặt xấu
vocab
To go for something
/tu goʊ fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn cái gì
vocab
People from all walks of life
/ˈpipəl frʌm ɔl wɔks ʌv laɪf/
(noun). Những người thuộc tất cả các tầng lớp
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 3 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

I'm not ____ video games. I find them time-consuming.

onto

0% chọn

into

0% chọn

fond

0% chọn

What does 'to cater to someone' mean?

This game requires players ____ at least 16 years old.

'I went for the blue one instead of the green one because I knew that her favorite color was blue.'

=> Which does 'went for' mean in this case?

Exercise 2:

1 Cơn đại địch đã gián tiếp đẩy nhiều công ty đến bờ vực phá sản.

=> The pandemic has indirectly pushed many companies to

.

 

2 Phương pháp này có mặt tốt và mặt xấu và đều cần được phải cân nhắc kỹ.

=> This method has

, which should all be put into consideration.

 

3 Sản phầm mới này nhắm vào khách hàng ở tất cả các tầng lớp.

=> This new product aim at customers

.

💡 Gợi ý

the verge of bankruptcy

from all walks of life

its pros and cons

Exercise 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống

02.

tính sáng tạo

03.

ngành IT

04.

vận hành một công ty

05.

công ty đa quốc gia

06.

môi trường đa văn hóa

07.

trầm tư về điều gì đó

Để luyện tập thêm, các bạn truy cập vào trang Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 và Tổng hợp bài thi nói IELTS Speaking của DOL nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Business, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background