Bài Mẫu Chủ Đề Celebrities - IELTS Speaking Part 1

Bài Mẫu Chủ Đề Celebrities - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

📚 Vocabulary

To be a good example (for somebody)
/tu bi ə gʊd ɪgˈzæmpəl/
(verb). Là tấm gương tốt
vocab
To look up to someone
/tu lʊk ʌp tu/
(verb). Ngưỡng mộ ai đó
vocab
To sing along
/tu sɪŋ əˈlɔŋ/
(verb). Hát theo
vocab
To run a company
/tu rʌn ə ˈkʌmpəni/
(verb). Điều hành một công ty
vocab
When it comes to something
/wɛn ɪt kʌmz tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Nói về cái gì đó
vocab
To prefer something (to/over something)
/tu prəˈfɜr ˈsʌmθɪŋ (tu/ˈoʊvər ˈsʌmθɪŋ)/
(verb). Thích cái gì đó hơn
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Justin Beiber rất chung thủy với vợ của mình, điều này khiến 1 cho anh ấy trở thành một tấm gương tốt cho những cặp đôi khác.

=> Justin Beiber is very faithful to his wife, which

for other couples to follow.

 

2 Tài giỏi như thế nên tôi rất ngưỡng mộ anh ấy.

=> Talented as he is, I really

him.

 

3 Bài hát hay tới nỗi tôi không thể cưỡng lại việc hát theo được.

=> The song was so good that I can't resist from

 

4 Khi nói đến giọng hát của ca sĩ mà tôi thích nhất thì chắc chắn đó là giọng hát của Charlie Puth

=>

the voice of the singer whom I like the most, it has to be that of Charlie Puth.

 

5 Bên cạnh việc trình diễn, nhiều người nổi tiếng còn điều hành công ty của riêng họ, dù lớn hay nhỏ.

=> Besides performing, many celebrities also

, either big or small.

💡 Gợi ý

When it comes to

makes him a good example

run their own company

look up to

singing along

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đời sống cá nhân

02.

kỹ năng thanh nhạc

03.

nổi tiếng

04.

nữ doanh nhân thành công

05.

cao độ hoàn hảo

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Celebrities, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!