Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Clothes and Fashion - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Xem ngay danh sách câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Clothes nhé!

📚 Vocabulary

to never go wrong with something
/tu ˈnɛvər goʊ rɔŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). không bao giờ là sự lựa chọn sai
vocab
to mix and match something (with something)
/tu mɪks ænd mæʧ ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). (nói về quần áo) phối đồ
vocab
to opt for/ go for something
/tu ɑpt fɔr goʊ fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). chọn một hướng giải quyết vấn đề nào đó
vocab
to attend an event
/tu əˈtɛnd ən ɪˈvɛnt/
(verb). tham gia một sự kiện
vocab
to have work to do
/tu hæv wɜrk tu du/
(verb). có việc phải làm
vocab
to chill out
/tu ʧɪl aʊt/
(verb). thư giãn
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Clothes nhé!

Exercise 1:

1 You can never

with wearing black, it suits every kind of event!

 

2 It's very hard to

items that are too bright in color without appearing tacky

3 She

the black dress instead of the blue one because the black one match the theme of the party more.

 

4 I just want to quit work for a month and

.

💡 Gợi ý

opted for

go wrong

chill out

mix and match

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sự tự tin

=>

01.

 

Sự trưởng thành

=>

02.

 

Tủ quần áo

=>

03.

 

Sự kiện trang trọng

=> A

04.
event

 

Chủ đề tối giản

=> A

05.
concept

 

Quần áo rộng rãi

=>

06.
clothes

Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Clothes and Fashion - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2!

Để tham khảo các bài mẫu Speaking Part 1 khác, các bạn click vào trang Tổng hợp bài thi nói IELTS nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Clothes, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18