Describe a person who you think wears unusual clothes - IELTS Speaking Part 2

Describe a person who you think wears unusual clothes IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic People Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
A person I know who wears quite unusual clothes is my coworker, An.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
How do you know him/her?
Idea 1
We talk a lot since we are the only ones who bring our own lunch to work; the first time we talked was the time when we made the same dish to bring to work => we bonded over our love for cutely-decorated food.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Physical appearance & personality
Idea 1
She is much older than me, but while I always appear gloomy and depressed, she is always very hyper and animated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Sometimes I find her positivity a little bit too much to handle => it kinda rubbed off on me, and I noticed that I have really become more positive since I started hanging out with her
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Clothing styles
Idea 1
Even though I said that it’s unusual, I actually mean it in a good way
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An knits a lot of her own clothes, and no matter what she wears, there always has to be something she knitted on her
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The things she knits are also very unique and somewhat whimsical
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, she has a pair of pants with rows of little birds on the cuffs, a shirt that is heart-shaped
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Normal people would call her sense of fashion weird, but I think people who actually have taste would consider her a quirky fashionista.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Khi gặp chủ đề Describe a person who you think wears unusual clothes, chúng ta phải làm sao? Cùng tham khảo bài mẫu Speaking Part 2 nhé!

A person I know who wears quite unusual clothes is my coworker, An.

Even though we work in different

departments
, we talk a lot since we are the only ones who bring our own lunch to work, when everybody else usually eats out. I actually remember the first time we talked was the time when we made the same
dish
to bring to work, we even decorated our lunch boxes the same way, and I think we bonded over our love for cutely-decorated food. 

To tell you more about her, she is much older than me, but while I always appear

gloomy and depressed
, she is always very
hyper and animated
. Sometimes I find her positivity a little bit too much to handle, especially in the morning. But it kinda rubbed off on me, and I noticed that I have really become more positive since I started hanging out with her, so I really thank her for that. 

About her style of clothing, even though I said that it’s unusual, I actually mean it in a good way. To be more specific, she loves

knitting
, and she’s masterful at it. An knits a lot of her own clothes, and no matter what she wears, there always has to be something she knitted on her. The things she knits are also very unique and somewhat whimsical. You would always spot very fun details on them, for example, she has a pair of pants with
rows
of little birds on the
cuffs
, a shirt that is
heart-shaped
, and there’s also this item she knitted recently, which I really want to steal. At first glance, it just seems like a regular
cream-colored
sweatshirt
, but if you stand close enough, you can see so many little butterflies and flowers sewn on in silver threads. 

Normal people would call her sense of fashion weird, but I think people who actually have taste would consider her a

quirky
fashionista
.

(326 words)

📚 Vocabulary

to eat out
/tu it aʊt/
(verb). đi ăn ngoài
vocab
to bond over something
/tu bɑnd ˈoʊvər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trở nên thân thiết với ai đó thông qua một điểm nào đó chung
vocab
to appear somehow
/tuː əˈpɪə ˈsʌmhaʊ/
(adj). có vẻ ngoài như thế nào đó
vocab
to find something too much to handle
/tu faɪnd ˈsʌmθɪŋ tu mʌʧ tu ˈhændəl/
(verb). cảm thấy cái gì đó quá sức chịu đựng
vocab
(for something) to rub off on somebody
/tu rʌb ɔf ɑn ˈsʌmˌbɑdi/
(adj). trở nên có tính tình giống ai đó do dành nhiều thời gian bên nhau
vocab
to hang out with somebody
/tu hæŋ aʊt wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). đi chơi với ai đó
vocab
to be masterful at something
/tu bi ˈmæstərfəl æt ˈsʌmθɪŋ/
(adj). cực kì thành thạo một kĩ năng nào đó
vocab
whimsical
/ˈwɪmzɪkəl/
(adj). kì lạ nhưng đáng yêu theo kiểu thần tiên trong truyện cổ tích
vocab
to spot something
/tu spɑt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phát hiện ra một cái gì đó
vocab
at first glance
/æt fɜrst glæns/
(adv). ở cái nhìn đầu tiên, khi nhìn thoáng qua
vocab
to stand close enough to somebody
/tu stænd kloʊs ɪˈnʌf tu ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). đứng đủ gần với ai đó
vocab
to sew something on/onto something
/tu soʊ ˈsʌmθɪŋ ɑn ˈɑntu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). may, thêu một cái gì đó lên trên một cái gì đó
vocab
to have taste
/tu hæv teɪst/
(adj). có guu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking IELTS Describe a person who wears unusual clothes nhé!

Exercise 1:

1 Some people say you actually need to

in order to enjoy wine.

 

2 We don't remember when we started to be close friends, but we can confidently say that we

our love for fashion.

 

3 He might

but don't worry, his face looks like that all the time.

 

4 I find my current workload

. I barely have time to do exercises.

 

5 I didn't use to like animated movies, but I think his love for Pokemon

me.

 

6 I was amazed by how a clumsy boy like him could

cooking.

 

7 He

his shirt to cover up the stain.

 

8 She seems unfriendly

, but you will be amazed by how congenial and funny she is as you get to know her more.

💡 Gợi ý

appears angry

is rubbing off on

have taste

become masterful at

bonded over

too much to handle

sewed a sticker onto

at first glance

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Bộ phận trong công ty -->

01.

 

Món ăn -->

02.

 

U ám và trầm uất -->

03.
and
04.

 

Tăng động và hoạt bát -->

05.
and
06.

 

Đan len -->

07.

 

Cổ tay áo hoặc cổ ống quần -->

08.

 

Có hình trái tim -->

09.

 

Có màu trắng kem -->

10.

 

Kì quặc -->

11.

 

Tín đồ thời trang -->

12.

 

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a person who you think wears unusual clothes trong Speaking Part 2 chủ đề People mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background