Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints from passengers. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Xu hướng bảng 1: Mức độ đúng giờ trong thực tế có dao động nhỏ.

 • Xu hướng bảng 1: Số lượng lời phàn nàn tăng.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu bảng thứ 1.

 • Body 2: Mô tả & so sánh số liệu bảng thứ 2.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Trend 1
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Actual punctuality - minor fluctuation
Idea 2
Trend 2
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Customer complaints - a general upward trend
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Chart 1
Idea 1
1999
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • highest
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • close to goal (86%)
Idea 2
2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • lowest (82%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • falling short of goal (86%)
Idea 3
2001, 2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increase: about 84.5% in 2001, and roughly 84.1% in 200
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • close to the respective annual targets
Idea 4
2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 85% - exceeded the expected level
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Chart 2
Idea 1
1999 - 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1999: 70 per thousand of journeys
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2000: increased to 100
Idea 2
2001 - 2002 - 2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2001: slight reduction to 90
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2002: reach 110
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2003: peak at 120

📝 Bài mẫu

The first bar chart presents data on the performance of a bus company from 1999 to 2003 in relation to its actual and

aimed
punctuality
, whereas the second chart illustrates the number of complaints received per thousand passengers' journeys.

Overall, it can be seen that the actual punctuality of the bus services showed minor fluctuations in the given period. Regarding customer complaints, the bus company experienced a general upward trend over the five years.

In 1999, the company’s punctuality was at its highest at 85%, which was close to the goal of 86%. The lowest punctuality was recorded in 2000, slightly over 82%, falling short of the 86%

performance benchmark
. Afterward, the percentage of services arriving on time slightly increased to about 84.5% in 2001, and roughly 84.1% in 2002, both close to the respective
annual targets
. By 2003, the actual punctuality was 85%, which exceeded the expected level by around 0.5%.

As for the number of complaints, in 1999, the figure was at 70 per thousand passenger journeys, which rose drastically to 100 in 2000. Despite a slight reduction to 90 in 2001, this number continued to increase,

reaching
110 in 2002 and
peaking
at 120 in 2003.

(199 words)

📚 Vocabulary

aim
/eɪm/
(verb). nhắm đến
vocab
punctuality
/ˌpʌnktʃʊˈælɪti/
(noun). đúng giờ
vocab
performance benchmark
/pəˌfɔːməns ˈbentʃmɑrk/
(noun). tiêu chuẩn hiệu suất
vocab
annual target
/ˈænjuəl ˈˈtɑːrɡɪt/
(noun). mục tiêu hàng năm
vocab
reach
/ˈriːtʃ/
(verb). đạt được
vocab
peak
/ˈpiːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Công ty đặt mục tiêu có tỷ lệ đúng giờ là 86%.

=> The company

to have a punctuality rate of 86%.

 

2 Tính đúng giờ của công ty xe buýt ở mức cao nhất ở mức 85%.

=> The bus company's

was at its highest at 85%.

 

3 Công ty đã sử dụng tỷ lệ đúng giờ 86% như một tiêu chuẩn hiệu suất.

=> The company used an 86% punctuality rate as a

.

💡 Gợi ý

punctuality

aimed

performance benchmark

Exercise 2:

Điền từ vào ô trống

01.

mục tiêu hàng năm

02.

đạt được

03.

đạt đỉnh

Làm bài tập từ vựng với IELTS Sample Writing task 2 ngày 06/07/2023 ngay nhé!

Kho bài mẫu task 1 writing hay tháng 07/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the percentage of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints from passengers." vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Dùng Relative clause (Mệnh đề quan hệ) để làm rõ số liệu.

Ví dụ: The company’s punctuality was at its highest at 85%, which was close to the goal of 86%.

--> Công thức: số liệu, which + S

2. Dùng Reduced relative clause (Mệnh đề quan hệ rút gọn) để làm rõ số liệu.

Ví dụ: The lowest punctuality was recorded in 2000, slightly over 82%, falling short of the 86% performance benchmark.

--> Công thức: số liệu, adjective

--> Công thức: số liệu, V-ing

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background