Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 08/07/2023: The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview: Quá trình làm soft cheese bao gồm 9 bước.

Body 1: DOL mô tả các bước từ bước 1 tới bước 4.

Body 2: DOL mô tả các bước còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The process consists of nine steps.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From: acidification
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To: distribution
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Step 1 - 4
Idea 1
Acidification
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • raw milk being combined with bacteria
Idea 2
Solidification
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • an enzyme - introduce into the mixture
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • result in curds
Idea 3
Cutting - Heating & draining
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • curds - cut into smaller pieces
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • subject to a high temperature - separate the curds from the whey
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • whey - drain away
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Step 5 - 9
Idea 1
Salting - Shaping
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • curds - salt - enter a shaping step (mold - press) --> wheel of cheese
Idea 2
Fermentation - Packaging - Distribution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • wheels - ferment (2 months) - divide into blocks of cheese - package
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • end products - dispatch

📝 Bài mẫu

The graphic depicts how soft cheese is produced. Overall, the process consists of nine steps, from raw materials being

acidified
, through various processing steps, to final products being distributed to
retail outlets
.

The process begins with raw milk being

combined
with bacteria in a container for acidification. Subsequently, a
designated
enzyme is introduced into the mixture, initiating the solidification of the liquid and resulting in the formation of
curds
. These freshly formed curds are then carefully cut into smaller pieces and subjected to a high temperature, which further separates the curds from the whey. The whey is drained away, leaving the curds behind for the following salting step.

Once the curds are salted, they enter a shaping step in which they are

molded
into round shapes and pressed using a specialised machine, forming
wheels of cheese
. These wheels are left to
ferment
for a period of 2 months, after which they are divided into individual blocks of cheese for packaging purposes. The end products are dispatched to shops where they can be sold to consumers.

 

(175 words)

📚 Vocabulary

Acidify
/əˈsɪdəˌfaɪ/
(verb). axit hóa
vocab
Combine
/ˈkɑmbaɪn/
(verb). kết hợp
vocab
Designated
/ˈdɛzɪɡnɪt/
(adj). chỉ định
vocab
Curd
/kɜrd/
(noun). sữa đông
vocab
Mold
/moʊld/
(noun). nhào nặn
vocab
Wheel of cheese
/wil ʌv ʧiz/
(noun). bánh phô mai
vocab
Ferment
/ˈfɜrmɛnt/
(verb). lên men
vocab
Retail outlet
/ˈriˌteɪl ˈaʊtˌlɛt/
(noun). cửa hàng bán lẻ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sữa tươi được axit hóa bằng cách thêm vi khuẩn cụ thể để bắt đầu quá trình làm pho mát.

=> The raw milk is

by adding specific bacteria to initiate the cheese-making process.

 

2 Vi khuẩn và sữa tươi được kết hợp trong một thùng chứa để thúc đẩy quá trình axit hóa.

=> The bacteria and raw milk are

in a container to promote acidification.

 

3 Một loại enzyme được chỉ định được đưa vào hỗn hợp sữa để bắt đầu quá trình đông đặc.

=> A

enzyme is introduced into the milk mixture to start the solidification process.

 

4 Sự ra đời của enzyme dẫn đến sự hình thành sữa đông và váng sữa.

=> The introduction of the enzyme leads to the formation of

and whey.

💡 Gợi ý

combined

designated

acidified

curds

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

nhào nặn

02.

bánh phô mai

03.

lên men

04.

cửa hàng bán lẻ

Xem tiếp bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 08/07/2023 và học thêm nhiều từ vựng mới.

____________________

Cùng xem bài mẫu của các đề thi Writing Task 1 tháng 07/2023.

💡 Lời kết

mple The diagram below shows the recycling process of aluminium cans. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Từ nối chỉ thứ tự giữa các bước

 • The process begins with

 • Subsequently

 • Once

2. Sử dụng bị động để mô tả một truy trình

 • Acidification = be acidified

 • Cutting = be cut

 • Heating = be subjected to a high temperature

 • Draining = be drained

 • Salting = be salted

 • Shaping = be molded / pressed

 • Fermentation = be left to ferment

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background