Percentage of spending in a European country - Đề thi ngày 10/04/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/04/2021 dạng Line graph: The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of spending in a European country - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: DOL mô tả và so sánh số liệu của 2 hạng mục 'Food spending' và 'Transport' vì chúng có xu hướng đối lập nhau

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả số liệu của 3 hạng mục còn lại vì chúng có xu hướng tương đồng nhau

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Food was the most consumable for the majority of the time  whilst fuel/energy consumption was the lowest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Residents in this country tended to spend more on transportation over time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Food spending and transportation
Idea 1
Starting point (in 1960)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hit its peak of just under 35%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Compared to leisure (just below 20%), clothing (10%), transport (9%) and fuel/energy (6%).
Idea 2
Changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food spending recorded a precipitous decline, accounting for less than 14% at the end of the period
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Surpassed by the figure for transportation (15%) at the end of the period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Non-necessities
Idea 1
Spending on leisure activities, clothing as well as fuel/energy consumption all went down consistently to their lowest points
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Amounted to just 10%, 5% and approximately 3%

📝 Bài mẫu

The line graph displays how people in a particular European country expended money on various

commodities
spanning 40 years from 1960 to 2000.

A glance at the graph shows that food was the most

consumable
for the majority of the time in question whilst
fuel/energy consumption
was the lowest. Another interesting point is that residents in this country were more likely to spend more on
transportation
over time.

In 1960, food spending

hit its peak of just under 35%
, which was nearly double that of leisure (just below 20%) and far exceeded the figures for other aspects namely clothing (10%), transport (9%) and fuel/energy (6%). This
dominance
was challenged 40 years later by transport as the figure
enjoyed a steady upswing
to reach a high of 15% in 2000.
Expenditure on food
, however, recorded
a precipitous decline
,
accounting for less than 14%
at the end of the period.

With regards to

non-necessities
, spending on
leisure activities
, clothing as well as fuel/energy consumption all
went down consistently
to their lowest points,
amounting to just over 10%
, 5% and approximately 3% in turn in 2000.

(184 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng bổ ích được sử dụng trong bài Writing Task 1 Sample.

Expend something on something
/ɪkˈspɛnd ˈsʌmθɪŋ ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng tiền/thời gian/công sức cho việc gì đó
vocab
Commodity
/kəˈmɑdəti/
(noun). Hàng hóa
vocab
Consumable
/kənˈsuməbəl/
(adj). Được tiêu thụ thường xuyên
Fuel/energy consumption
/ˈfjuəl/ˈɛnərʤi kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng
vocab
Transportation
/ˌtrænspərˈteɪʃən/
(noun). Vận tải
vocab
Hit its peak of just under 35%
/hɪt ɪts pik ʌv ʤʌst ˈʌndər 35%/
(verb). Chạm đỉnh ở ngay dưới 35%
vocab
To be double something
/tu bi ˈdʌbəl ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Gấp đôi cái gì đó
vocab
Dominance
/ˈdɑmənəns/
(adj). Sự áp đảo
vocab
Enjoy a steady upswing
/ɛnˈʤɔɪ ə ˈstɛdi əpˈswɪŋ/
(verb). Tăng đều
vocab
Expenditure on food
/ɪkˈspɛndəʧər ɑn fud/
(noun). Chi tiêu cho thức ăn
vocab
A precipitous decline
/ə prɪˈsɪpɪtəs dɪˈklaɪn/
(noun). Giảm mạnh
vocab
Account for less than 14%
/əˈkaʊnt fɔr lɛs ðæn 14%/
(verb). Chiếm ít hơn 14%
vocab
Non-necessity
/nɑn-nəˈses.ə.t̬i/
(noun). Mặt hàng không thiết yếu
vocab
Leisure activities
/ˈlɛʒər ækˈtɪvətiz/
(noun). Những hoạt động giải trí
vocab
Go down consistently
/goʊ daʊn kənˈsɪstəntli/
(verb). Giảm đều đặn
vocab
Amount to just over 10%
/əˈmaʊnt tu ʤʌst ˈoʊvər 10%/
(verb). Lên tới ngay trên 10%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Chúng tôi đã dành rất nhiều tiền cho việc tân trang lại căn nhà.

=> We

on the refurbishment of the house.

 

2 Những hàng hóa thiết yếu chiếm phần lớn trong chi tiêu của mọi người.

=>

account for the lion's share of people's expense.

 

3 Thức ăn là được tiêu thụ nhiều nhất ở hầu hết thời điểm.

=> Food was

for the majority of the time.

 

4 Sự tiêu thụ năng lượng trong gia đình tăng nhanh vì nhiều người ở nhà hơn trong đợt dịch.

=>

witnessed a surge as more people stayed at home as a result of the pandemic.

 

5 Thành phố vừa xây dựng thêm một số cơ sở vật chất để nâng cấp giao thông vận tải.

=> The city has just added new facilities to improve

.

 

6 Thu nhập của anh ấy gần gấp đôi của tôi.

=> His income

my income.

 

7 Trong đợt dịch, những người giao hàng không được phép giao những mặt hàng không thiết yếu.

=> During the pandemic, shippers aren't allowed to ship

.

 

8 Tôi thường dùng 2 giờ trong ngày cho những hoạt động giải trí.

=> I usually allocate 2 hours of my day to

.

💡 Gợi ý

Household energy consumption

Essential commodities

was nearly double

transportation

the most consumable

expended a lot of money

leisure activities

non-necessities

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chạm đỉnh (mốc cao nhất) ở ngay dưới 35%

=> Hit its

01.
of just under 35%

 

Tăng đều

=> Enjoy a

02.

 

Giảm mạnh

=> A

03.
decline

 

Chiếm ít hơn 14%

=>

04.
less than 14%

 

Giảm đều đặn

=> Go down

05.

 

Lên tới ngay trên 10%

=>

06.
just over 10%

Tổng hợp đề thi thật Writing Task 1 tháng 04/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background