Type of media to get daily news - IELTS Writing Task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/04/2021 dạng Bar chart: The bar chart shows type of media to get daily news, by age group 2011. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/04/2021: The bar chart shows type of media to get daily news, by age group 2011

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: DOL mô tả và so sánh số liệu của 2 hạng mục 'Radio' và 'Social Media' vì chúng cao gần bằng nhau và có phần đối lập nhau

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của 'Microblogging'

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Microblogging was the least endorsed platform
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The use of social networking sites was inversely proportional to age factor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Radio and Social media
Idea 1
Radio
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 85% to a bit more than 90% of people aged 18 or above received news daily
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only 40% of the youngest demographic prefer using this method
Idea 2
Social media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The older the people, the less they would use Social media to get daily news.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Microblogging
Idea 1
Was the least favourite media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was popular among people aged from 18 to 29 (around 25%) but only held less than 20% in the proportions of other groups

📝 Bài mẫu

The bar chart highlights the figures for three fundamental approaches to updating

everyday
news,
classified into five different age groups
, in the year of 2011.

Looking at the graph from a general perspective, it is readily apparent that

microblogging
was the least
endorsed
platform among three surveyed. Also, the use of social networking sites was
inversely proportional
to
age factor
.

A glance at radio shows that 85% to a bit more than 90% of people aged 18 or above received news daily via this

media
whereas only 40% of those who were between 10 and 17 preferred using it. Conversely, no matter how much
favoured
in younger demographics from 10 to 29 years old with roughly 80%, social networking was less
utilized
by older people, representing 50% for 30-49
age bracket
, 40% for 50-64 group and 25% for the oldest age group.

Regarding the least favourite media, microblogging was popular among people aged from 18 to 29 (around 25%) but only

held less than 20%
in the
proportions
of other groups.

(171 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu thêm từ vựng mới trong qua bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi nhé.

Fundamental approach to something
/ˌfʌndəˈmɛntl əˈprəʊʧ tuː ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Những phương pháp/cách tiếp cận chính với cái gì
vocab
Everyday news
/ˈɛvrɪdeɪ njuːz/
(noun). Tin tức hằng ngày
vocab
Classified into five age groups
/ˈklæsɪfaɪd ˈɪntuː faɪv eɪʤ gruːps/
(verb). Được phân loại thành 5 nhóm
vocab
Microblogging
/ˈmaɪ.krəˌblɒɡ.ɪŋ/
(noun). Blog ngắn
vocab
Endorse
/ɪnˈdɔːs/
(verb). Chấp nhận, ủng hộ
Inversely proportional
/ɪnˈvɜːsli prəˈpɔːʃənl/
(adj). Tỷ lệ nghịch
vocab
Age factor
/eɪʤ ˈfæktə/
(noun). Yếu tố tuổi tác
vocab
Media
/ˈmiːdiə/
(noun). Truyền thông
vocab
Favour
/ˈfeɪvə/
(verb). Ưu ái
vocab
Utilize
/ˈjuːtɪˌlaɪz/
(verb). Sử dụng/tận dụng
Age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Hold less than 20%
/həʊld lɛs ðæn 20%/
(verb). Chiếm ít hơn 20%
Proportion
/prəˈpɔːʃən/
(noun). Tỷ lệ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Những đối tượng được phân thành 5 nhóm.

=> The subjects

5 groups.

 

2 Blog nhỏ là nền tảng ít được ủng hộ (sử dụng) nhất.

=> Microblogging was

platform

 

3 Tần suất dùng các trang mạng xã hội thì tỷ lệ nghịch với yếu tổ tuổi tác.

=> The use of social networking sites

age factor.

 

4 Anh ấy thích học trên lớp hơn học online.

=> He

.

 

5 Hệ thống máy tính mới đang chưa được tận dụng triệt để.

=> The new computer system

.

 

6 Số học sinh hứng thú với bóng chuyền chiếm ít hơn 20% số học sinh được khảo sát.

=> The number of students interested in volleyball

of the surveyed students.

 

7 Tỷ lệ những người nói 2 ngôn ngữ chiếm phần lớn.

=> The

accounted for the largest share.

💡 Gợi ý

was inversely proportional to

are classified into

favours classroom learning over online learning

hold less than 20%

the least endorsed

is not being fully utilized yet

proportion of people speaking 2 languages

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Những phương pháp/cách tiếp cận chính với cái gì

=> Fundamental

01.
to something

 

Tin tức hằng ngày

=>

02.
news

 

Blog ngắn

=>

03.
'

 

Yếu tố tuổi tác

=>

04.

 

Truyền thông

=>

05.

 

Nhóm tuổi

=> Age

06.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows type of media to get daily news, by age group 2011." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background