Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/03/2022

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 12/03/2022: The table below shows the income and expenditure of Harckley Hall, a public place for hiring over the period of 3 years.

🚀 Đề bài

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/03/2022

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu nguồn thu: hiring room, funding và cafe

 • Body 2: Mô tả số liệu total income, expenditure và profit theo năm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Harckley Hall’s income came mostly from leasing rooms and fundings & increased minimally over the years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The Hall’s profit decreased throughout the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The sources of income
Idea 1
Hiring rooms generated the most revenue for Harckley Hall (Year 1: £34,000; Year 2: £35,000; Year 3: £32,000)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Funding from the local council (£22,000 per year) and other sources (£27,000 in the final year)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
Idea 3
The most insignificant contribution came from the cafe (£4,000)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Total income, expenditure và profit
Idea 1
Total income: Year 1: £83,500 => reached a peak of £85,000 in Year 2 => saw a decline to £84,000 in the final year
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Profit fell from £27,500 to £22,000 from Year 1 to Year 3
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table gives information on the amount of money a public place - Harckley Hall - generated and spent in a period of three years.

Overall, Harckley Hall’s

income
came mostly from leasing rooms and
fundings
and this increased minimally over the years. Despite this, the Hall’s
profit
decreased throughout the period as its
expenditure
rose substantially.

Regarding the sources of income, hiring rooms generated the most

revenue
for Harckley Hall, which was £34,000 in Year 1. This grew to £35,000 in the next year but then saw a
plunge
of £32,000 in Year 3. The next significant income source was funding from
the local council
at roughly £22,000 per year but this was less than the combined
subsidies
from other sources, which stood at £27,000 in the final year, after a jump of around £2,000 from the previous years. The most insignificant contribution came from the cafe, whose income was £4,000 after experiencing slight fluctuations.

In regards to the total income, in Year 1, it was £83,500. This then reached a peak of £85,000 in Year 2 but saw a decline to £84,000 in the final year. Despite the overall increase of the Hall’s revenue, its profit fell from £27,500 to £22,000 from Year 1 to Year 3 due to the rise in its expenditure, which experienced a considerable growth of £6,000 from £56,000 at the beginning.

(226 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi.

income
/ˈɪnkʌm/
(noun). thu nhập
vocab
funding
/ˈfʌndɪŋz/
(noun). tài trợ
vocab
profit
/ˈprɒfɪt/
(noun). lợi nhuận
vocab
expenditure
/ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi tiêu
vocab
revenue
/ˈrɛvɪnjuː/
(noun). doanh thu
vocab
plunge
/plʌnʤ/
(noun). giảm sút, lao dốc
vocab
the local council
/ðə ˈləʊkəl ˈkaʊns(ə)l/
(noun). hội đồng địa phương
vocab
subsidy
/ˈsʌbsɪdi/
(noun). trợ cấp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy có nguồn thu nhập ổn định với công việc là tư vấn viên.

=> He earns a good

as a consultant.

 

2 Alisha đang cố gắng kiếm nguồn tài trợ cho nghiên cứu của mình.

=> Alisha is trying to get

for her research.

 

3 Cô kiếm được lợi nhuận lớn từ việc bán phế liệu cho các công ty dệt may.

=> She makes a big

from selling waste material to textile companies.

 

4 Chúng tôi chủ yếu quan tâm đến việc cắt giảm chi tiêu.

=> We're primarily concerned with keeping

down.

💡 Gợi ý

funding

income

expenditure

profit

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Doanh thu

02.

Giảm sút, lao dốc

03.

Hội đồng địa phương

04.

Trợ cấp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The table below shows the income and expenditure of Harckley Hall, a public place for hiring over the period of 3 years. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23