Average monthly temperatures and the average number of hours of sunshine per year

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 21/11/2020: The graph and table below show the average monthly temperatures and the average number of hours of sunshine per year in three major cities.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/11/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả dữ liệu ở biểu đồ thứ nhất

 • Body 3: Mô tả số liệu ở biểu đồ thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
the average monthly temperatures in London and New York share the same patterns, that in Sydney shows contrasting features
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the total annual hours of sunshine in New York and Sydney are much higher than that in London
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The first graph
Idea 1
in January and December, the mean temperature in London and New York are roughly the same
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the temperature in both aforementioned cities rises to reach its peak in July at 24 and 30
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Sydney experiences a temperature of one-fourth at the beginning and the end of the year - lowest average temperature of 15 is recorded in July
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The second graph
Idea 1
New York has the highest annual hours of sunshine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Sydney recorded 2,473 as the number of shining hours = double the figure in London
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

While the given line graph illustrates the

mean
temperatures per month, the table shows information about
annual sunshine
on average in 3
metropolises
: London, New York, and Sydney.

Overall, it can be seen that the average monthly temperatures in London and New York

share the same patterns
, that in Sydney
shows contrasting features
. In addition, the total annual hours of sunshine in New York and Sydney are much higher than that in London.

Regarding the first graph, in January and December, the mean temperature in London and New York are roughly the same, 10 and 5, respectively. The temperature in both

aforementioned
cities rise
to reach their peak
in July at 24 and 30. While Sydney experiences a temperature of
one-fourth
at the beginning and the end of the year, this city’s lowest average temperature of 15 is recorded in July.

In terms of the shining hours, New York has the highest annual hours of sunshine (2,525). Besides, Sydney recorded 2,473 as the number of shining hours, which is roughly double the figure in London.

(176 words)

📚 Vocabulary

mean
/miːn/
(adj). trung bình
vocab
annual sunshine
/ˈænjʊəl ˈsʌnʃaɪn/
(noun). lượng nắng hàng năm
vocab
metropolis
/mɪˈtrɒpəlɪs/
(noun). đô thị
vocab
to show contrasting features
/tuː ʃəʊ kənˈtrɑːstɪŋ ˈfiːʧəz/
(verb). cho thấy những đặc điểm tương phản
vocab
aforementioned
/əˌfɔːˈmɛnʃənd/
(adj). đã nói ở trên
vocab
to reach a peak
/tuː riːʧ ə piːk/
(verb). đạt tới đỉnh cao
vocab
one-fourth
/wʌn-fɔːθ/
(noun). một phần tư
vocab
to share the same patterns
/tuː ʃeə ðə seɪm ˈpætənz/
(verb). có cùng đặc điểm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Nhiệt độ trung bình của khu vực này là 33 độ vào mùa hè.

=> The

temperature of this area is 33 degrees in summer.

 

2 Các chuyến bay trong kỳ nghỉ đạt cao điểm trong tháng Tám.

=> Holiday flights

during August.

 

3 Nhiệt độ trung bình hàng tháng ở London và New York tương tự nhau, nhưng ở Sydney cho thấy các đặc điểm tương phản.

=> The average monthly temperatures in London and New York

, that in Sydney shows contrasting features.

 

4 Trạm Bellingshausen ngoài khơi bán đảo Nam Cực chỉ có 591 giờ nắng hàng năm.

=> Bellingshausen Station off the Antarctic Peninsula gets only 591

hours.

💡 Gợi ý

annual sunshine

mean

share the same patterns

reach a peak

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Đô thị

02.

Cho thấy những đặc điểm tương phản

03.

Đã nói ở trên

04.

Một phần tư

Đề thi thật Writing tháng 11/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley20 . Sau sample The graph and table below show the average monthly temperatures and the average number of hours of sunshine per year in three major cities. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mix charts, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background