The population aged 65 and over - Đề thi ngày 07/11/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/11/2020 dạng Bar chart: The bar chart below shows the proportion of the population aged 65 and over of three countries in 1980 and 2000 and prediction in 2030. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The population aged 65 and over - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả xu hướng tăng giảm của các quốc gia từ năm 1980-2000

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu dự kiến ở năm 2030

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The percentage of senior demographics aged 65 and older has been on the rise since 1980 and is predicted to continue in 2030
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Germany always heads the list over the surveyed period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1980 - 2000
Idea 1
1980
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany - 15%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK - 14%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canada - 10%
Idea 2
2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for Germany and Canada grew by 5%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK only saw a slight increase of 1%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2030
Idea 1
Germany and Canada
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expect a respectable rise --> Reach a peak of 25% and 22%
Idea 2
The UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentage of people aged 65 and above will increase to 19%

📝 Bài mẫu

The bar chart indicates the growth of

population aged 65 and above
in three countries between 1980 and 2000, with the
projections towards 2030
.

Overall
, what stands out from the graph is that the percentage of
senior demographics
aged 65 and older has been on the rise since 1980 and
is predicted to continue
in 2030. It is also clear that Germany always
heads the list
over the surveyed period
.

In 1980, 15% of the population was the elderly 65 or above in Germany, as opposed to 14% in the UK and only 10% in Canada. Twenty years later, these figures

grew steadily by 5%
in Germany and Canada, whilst the UK only
saw a slight increase of 1%
.

In 2030, both Germany and Canada

expect a respectable rise
in the rate of senior people 65 and over to
reach a peak of 25%
and 22% respectively. Meanwhile, it is
anticipated
that there will be around 19% of people aged 65 and older in the UK in 2030.

(168 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm một số từ vựng hay trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi nhé.

Indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). Chỉ ra, cho thấy
vocab
Population aged 65 and above
/ˌpɑpjəˈleɪʃən eɪʤd 65 ænd əˈbʌv/
(noun). Người dân từ 65 tuổi trở lên
vocab
Projection towards 2030
/prəˈʤɛkʃən təˈwɔrdz 2030/
(noun). Dự đoán tới năm 2030
vocab
Stand out from something
/stænd aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật
vocab
Senior demographics
/ˈsinjər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm người lớn tuổi
vocab
To be on the rise
/tu bi ɑn ðə raɪz/
(adj). Đang có xu hướng tăng lên
vocab
To be predicted to continue
/tu bi prɪˈdɪktɪd tu kənˈtɪnju/
(verb). Được dự đoán sẽ tiếp tục
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Over the surveyed period
/ˈoʊvər ðə sərˈveɪd ˈpɪriəd/
(adv). Trong giai đoạn được khảo sát
Grow steadily by 5%
/groʊ ˈstɛdəli baɪ 5%/
(verb). Tăng chậm rãi 5%
vocab
See a slight increase of 1%
/si ə slaɪt ˈɪnˌkris ʌv 1%/
(verb). Giảm nhẹ 1%
vocab
Expect a respectable rise
/ɪkˈspɛkt ə rɪˈspɛktəbəl raɪz/
(verb). Dự đoán 1 đợt tăng đáng kể
vocab
Reach a peak of 25%
/riʧ ə pik ʌv 25%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 25%
vocab
Anticipate
/ænˈtɪsəˌpeɪt/
(verb). Dự đoán
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym for 'indicate'?

demonstrate

0% chọn

indict

0% chọn

replicate

0% chọn

Người dân từ 65 tuổi trở lên

=> Population _____ 65 and above

'The percentage of senior demographics aged 65 and older has been on the rise.'

What does the word 'demographics' in this case mean?

Which is the synonym for 'anticipate'?

Nổi bật so với cái gì đó

=> Stand ____ something

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Đang có xu hướng tăng lên

=> To be

01.
the rise

 

Dẫn đầu danh sách

=>

02.
the list

 

Tăng chậm rãi 5%

=> Grow

03.
by 5%

 

Giảm nhẹ 1%

=> See a

04.
increase of 1%

 

Dự đoán 1 đợt tăng đáng kể

=> Expect a

05.
rise

 

Chạm mốc cao nhất ở 25%

=> Reach a

06.
of 25%

Bài mẫu từ đề thi thật tháng 11/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar chart below shows the proportion of the population aged 65 and over of three countries in 1980 and 2000 and prediction in 2030." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background