Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 22/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the number of students from four different countries applying to European universities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 22/06/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số lượng sinh viên từ bốn quốc gia nộp đơn vào các trường đại học Châu Âu vào năm 2004.

 • Body 2: DOL mô tả xu hướng của số lượng này đến năm 2008.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
USA & Japan increase >< China decrease & Russia remained almost unchanged.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The largest portion: China (first half of the period) >< the USA (from 2006 onwards); Russia: stagnant & lowest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 2004
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China 1st (~28,000), x2 USA.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan & Russia: significantly lower (5,000 and 2,000).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The trend to 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China: plummet to 15,000 students in 2008.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US: increased significantly, surpassing China in 2007, peaked at 28,000 students in 2008.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: annual increase of 1,000 students, ending with 10,000.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Russian: remained stable at around 2,000, remaining the lowest.

📝 Bài mẫu

The given bar chart compares the number of students from the USA, China, Japan, and Russia

pursuing tertiary education
in Europe over a 4-year period, starting from 2004.

Overall, the chart indicates an

upward trend
in the number of students from the USA and Japan choosing Europe for higher education, whereas China
exhibited a contrasting pattern
. Furthermore, over the first half of the period, Chinese applicants
accounted for
the largest portion of the total foreign students; however, from 2006 onwards, this position belonged to the USA. The number of Russian students was largely
stagnant
and also the lowest.

In 2004, China had the highest number of students applying to European universities, with 28,000 students, which was twice the figure for the USA. Japan and Russia

recorded significantly lower numbers
, with slightly over 5,000 students from the former and around 2,000 students from the latter.

Subsequently
, China
experienced a dramatic decline
in students choosing European universities,
plummeting to
15,000 students in 2008. In contrast, the number of US students increased significantly, surpassing China in 2007, and then peaked at 28,000 students at the end of the period,
holding the highest position
. Similar changes, but to a lesser extent, can be seen in Japan, which
saw a modest annual increase
of 1,000 students, ending the period with 10,000 students. Meanwhile, the number of Russian students
remained relatively stable
at around 2,000 throughout the period, consistently remaining the lowest.

(237 words)

📚 Vocabulary

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Nhiều sinh viên chọn theo đuổi giáo dục đại học để nâng cao triển vọng nghề nghiệp của họ.

-> Many students choose to

to enhance their career prospects.

 

2 Giá cổ phiếu của công ty đã có xu hướng tăng trong năm qua.

-> The company's stock price has shown an

over the past year.

 

3 Thời tiết tuần này có sự tương phản giữa buổi sáng nắng và buổi chiều giông bão.

-> The weather this week

of sunny mornings and stormy afternoons.

 

4 Dòng sản phẩm mới chiếm doanh thu tăng 20% ​​trong quý trước.

-> The new product line

a 20% increase in sales last quarter.

 

5 Sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực đã không đổi trong hai năm qua.

-> Economic growth in the region has been

for the past two years.

 

6 Số lượng người tham dự sự kiện này ghi nhận con số thấp hơn đáng kể so với lượng người tham dự năm ngoái.

-> The attendance at the event

compared to last year's turnout.

💡 Gợi ý

upward trend

pursue tertiary education

recorded significantly lower numbers

accounted for

exhibited a contrasting pattern

stagnant

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

Sau đó

02.

trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng

03.

giảm mạnh đến

04.

giữ vị trí cao nhất

05.

chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn hàng năm

06.

vẫn tương đối ổn định

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The chart below shows the percentage of different types of household waste that were recycled in one city between 1992 and 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1. Các cấu trúc tương phản

- SV, whereas SV (whereas: trong khi)

Ví dụ: The chart indicates an upward trend in the number of students from the USA and Japan choosing Europe for higher education, whereas China exhibited a contrasting pattern.

- SV; however SV

Ví dụ: Chinese applicants accounted for the largest portion of the total foreign students; however, from 2006 onwards, this position belonged to the USA.

- SV. In contrast, SV

Ví dụ: China experienced a dramatic decline in students choosing European universities, plummeting to 15,000 students in 2008. In contrast, the number of US students increased significantly.

2. Cấu trúc mệnh đề quan hệ

Ví dụ: China had the highest number of students applying to European universities, with 28,000 students, which was twice the figure for the USA.

Mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which V2 -> SV1, V2_ing

Ví dụ: China experienced a dramatic decline in students choosing European universities, plummeting to 15,000 students in 2008.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background