Map: The present building of a college

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/10/2020 dạng Map: The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Map: The present building of a college - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng quát giữa 2 bản vẽ

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả bố cục hiện tại của ngôi trường

  • Body 2: Sau đó, DOL sẽ mô tả những thay đổi dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2020

Insert Paragraph Title Here...
Intro
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The future design would remove footpaths and the garden, instead opting for a larger car park and main building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There would be more classrooms and an extra shop
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Present college
Idea 1
There are two footpaths traversing across the site
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The car park has a maximum capacity of only four cars
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
There are three classrooms in the main building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two on the right side of the entrance and one on the left.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Plan in 2020
Idea 1
The entrance would be placed on the opposite side of the building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There would be four classrooms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The reception area would also be moved from the side of the building to the main corridor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The library would be switched to the opposite side
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
Toilets would also be situated on the other side of where it is now
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 6
In the top left of the building, there will be a new shopping area
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 7
The car park will be expanded to be able to accommodate 7 cars at once
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram displays information about the

present layout
of a college site and the
prospective plans
for its future layout. As can be observed, the future design would
remove footpaths and the garden
, instead
opting for a larger car park
and main building. In addition, there would be more classrooms and an extra shop.

At present, there are two footpaths

traversing across the site
, separating the main building from the garden and car park. The current car park
has a maximum capacity of only four cars
. Meanwhile, there are three classrooms in the main building, two on the right side of the entrance and one on the left.

In the new design, the entrance would

be placed on the opposite side
of the building next to the road, and there would be four classrooms on its right and one on its left. The
reception area
would also be moved from the side of the building to the
main corridor,
while the library would
be switched to the opposite side
. Furthermore, toilets would also
be situated on the other side
of where it is now.
In the top left of the building
, there will be a new shopping area. Finally, the car park will be expanded to be able to accommodate 7 cars at once while the bus station and road
remain unchanged
.

(222 words)

📚 Vocabulary

Present layout
/ˈprɛzənt ˈleɪˌaʊt/
(noun). Bố cục hiện tại
Prospective plans
/prəˈspɛktɪv plænz/
(noun). Kế hoạch trong tương lai
vocab
Remove footpath and gardens
/riˈmuv ˈfʊtˌpæθ ænd ˈgɑrdənz/
(verb). Bỏ lối đi và khu vườn
vocab
Opt for a larger car park
/ɑpt fɔr ə ˈlɑrʤər kɑr pɑrk/
(verb). Chọn một bãi gửi xe lớn hơn
vocab
Traverse across the site
/ˈtrævərs əˈkrɔs ðə saɪt/
(verb). Chạy khắp khu vực
vocab
Have a maximum capacity of four cars
/hæv ə ˈmæksəməm kəˈpæsəti ʌv fɔr kɑrz/
(verb). Có sức chứa tối đa là 4 xe
vocab
To be placed on the opposite side
/tu bi pleɪst ɑn ði ˈɑpəzət saɪd/
(verb). Được đặt ở phía đối diện
vocab
Reception area
/rɪˈsɛpʃən ˈɛriə/
(noun). Khu vực tiếp tân
vocab
Main corridor
/meɪn ˈkɔrədər/
(noun). Hành lang chính
vocab
To be switched to opposite side
/tu bi swɪʧt tu ˈɑpəzət saɪd/
(verb). Được chuyển sang phía đối diện
vocab
To be situated on the other side
/tu bi ˈsɪʧuˌeɪtɪd ɑn ði ˈʌðər saɪd/
(verb). Được đặt ở phía đối diện
vocab
In the top left of the building
/ɪn ðə tɑp lɛft ʌv ðə ˈbɪldɪŋ/
(adv). Ở phía trên cùng bên trái tòa nhà
vocab
Remain unchanged
/rɪˈmeɪn ənˈʧeɪnʤd/
(verb). Vẫn không thay đổi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Bố cục hiện tại

=> Present

01.

 

Kế hoạch trong tương lai

=>

02.
plans

 

Khu vực tiếp tân

=>

03.
area

 

Hành lang chính

=> Main

04.

 

Lối đi bộ

=>

05.

Exercise 2:

1 Thiết kế trong tương lai sẽ bỏ lối đi, khu vườn, để lấy một bãi gửi xe và tòa nhà chính lớn hơn.

=> The future design would remove footpaths and the garden, instead

a larger car park and main building.

 

2 Những lối đi chạy khắp các khu vực.

=> The footpaths

.

 

3 Bãi giữ xe hiện tại chỉ có sức chứa tối đa 4 xe.

=> The current car park has

of only 4 cars.

 

4 Nhà hàng đó giờ đây được đặt ở phía đối diện của khu vực ăn.

=> That restaurant is now

of dining area.

 

5 Thư viện cũng sẽ được chuyển sang phía đối diện.

=> The library would be

.

 

6 phía trên cùng bên trái tòa nhà, sẽ có một khu mua sắm mới.

=> In

, there will be a new shopping area.

 

7 Trạm xe buýt và đường xá xung quanh thì không có gì thay đổi.

=> The bus station, and road

.

💡 Gợi ý

placed/situated on the other side

opting for

remain unchanged

traverse across the site

switched to the opposite side

a maximum capacity

the top left of the building

Theo dõi dolenglish.vn để đón xem một số bài Writing IELTS mẫu khác nữa nhé.

Bài mẫu hay task 1 tháng 10/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample " The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background